Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea följer ECB:s rekommendation om utdelning för 2019

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-09-10 19:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Den 27 juli förlängde Europeiska centralbanken (ECB) sin rekommendation till banker att inte lämna utdelning eller återköpa aktier före 1 januari 2021, från tidigare 1 oktober 2020. Nordeas styrelse bemyndigades av den ordinarie bolagsstämman 2020 att besluta om en utdelning av högst 0,40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen. 

Nordea är en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa med kapacitet att distribuera kapital och stötta våra kunder. Styrelsen har emellertid förståelse för den uppdaterade rekommendationen som ECB antog 27 juli 2020 och 10 september 2020 beslutade styrelsen att avstå från att besluta om utbetalning av utdelning för räkenskapsåret 2019 före 1 januari 2021. Nordea är redo att lämna utdelning efter 1 januari 2021 och kommer att göra en översyn av situationen under fjärde kvartalet 2020 om ECB lämnar ytterligare besked.

Nordea kommer att publicera eventuella beslut om utdelning av styrelsen separat och samtidigt bekräfta avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningen.

För ytterligare information:
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, tel. +358 104 168 023 eller press [at] nordea.com


Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 20.00 EET den 10 september 2020.


Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents