Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Prognosöversyn: Svensk ekonomi står pall

Pressmeddelande | 2020-11-30 09:01

De goda nyheterna om vaccin ger skäl för optimism inför 2021. Svackan i närtid är mild och det sker en god återhämtning av den svenska ekonomin redan under nästa år, visar Nordeas prognosöversyn. För vissa hårt drabbade branscher är emellertid riktat stöd nödvändigt.

– Det går inte att nog understryka vikten av att vaccineringen sker så snart som möjligt. Det är den absolut viktigaste åtgärden, och då också från ett ekonomiskt perspektiv. Om det misslyckas står liv och hälsa på spel, men också arbetslöshet och konkurser, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Regeringen planerar att vaccinera två till tre miljoner personer i riskgrupper under första halvåret 2021. Ett centralt antagande i Nordeas prognosöversyn är att dessa planer realiseras. Därmed bör belastningen på sjukvården minska och restriktioner kan lättas.

Den svenska ekonomin är motståndskraftig och förutsättningarna är goda för en fortsatt stark återhämtning under nästa år. Nuvarande och mer omfattande restriktioner ger en kort svacka omkring årsskiftet, men tillväxten skjuter fart under loppet av 2021. Arbetslösheten faller till 7,4 procent i slutet av 2022.

– Utvecklingen är splittrad mellan olika branscher. Den delade utvecklingen understryker att riktade stöd till vissa utsatta sektorer är nödvändiga, medan ytterligare och generella stimulanser bör ifrågasättas, säger Annika Winsth.

De offentliga finanserna försämras, men mindre än tidigare befarat. Den offentliga skulden toppar på 40 procent av BNP. Inflationen förblir låg då bland annat den starkare kronan dämpar inflationen. Riksbanken lämnar reporäntan och uppköpsprogrammen oförändrade under 2021 och 2022.– Riskerna är flera, men det finns även möjlighet till en bättre utveckling av svensk ekonomi och arbetsmarknad än vår prognos, framhåller Annika Winsth.Läs hela rapporten här.
 
För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Carl Hemeren, presskommunikatör, 073 589 23 01

 
Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.