Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

Flaggningsanmälan | 2020-12-22 17:20

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
22 december 2020, kl 18:20 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 22 december 2020 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp underskred flaggningsgränsen om 5 % den 21 december 2020.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4 049 951 919.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav:

  Andel aktier och röster
(delsumma A)
Andel aktier och röster via finansiella instrument
(delsumma B)
Total andel
(A + B)
Andel efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes 4,97% 0,04% 5,01%
Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)
5,01 % 0,04 % 5,05 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag

ISIN-kod (om möjligt)
Antal aktier och röster Andel aktier och röster
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767   201 319 521   4.97%
DELSUMMA A 201 319 521   4.97%  

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrument Förfallo-
dag
Utövande-/
konverterings-period
Fysisk eller kontant avveckling Antal aktier och
röster
Andel aktier och röster
Utlånade värde-papper fysisk 904 167 0,02%
CFD kontant 884 713 0,02%
      DELSUMMA B 1 788 880 0,04%

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

Namn Andel aktier
och röster
Andel aktier
och röster via
finansiella
instrument
Total andel
BlackRock Japan Co., Ltd.     Under 5 %
BlackRock Investment Management, LLC     Under 5 %
BlackRock Investment Management (UK) Limited     Under 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited     Under 5 %
BlackRock International Limited     Under 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association     Under 5 %
BlackRock Fund Advisors     Under 5 %
BlackRock Financial Management, Inc.     Under 5 %
BlackRock Asset Management North Asia Limited     Under 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AG     Under 5 %
BlackRock Asset Management Canada Limited     Under 5 %
BlackRock Advisors, LLC     Under 5 %
BlackRock Advisors (UK) Limited     Under 5 %
BlackRock (Singapore) Limited     Under 5 %
BlackRock (Netherlands) B.V.     Under 5 %

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18:20 EET den 22 december 2020.
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.