Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas nya klimatmål: nollutsläpp år 2050

Pressmeddelande | 2021-02-04 06:45

Nordea har uppdaterat sin plan att fullt ut integrera hållbarhet i sin affärsstrategi med ett långsiktigt mål att bli en bank med nollutsläpp senast år 2050. Nordea vill göra skillnad tillsammans med sina kunder, möjliggöra för dem att göra hållbara val och vara en positiv kraft i samhället genom klimatåtgärder och social påverkan.

Nordeas ambition är att bli en bank med nollutsläpp senast år 2050. För att nå detta mål har Nordea satt upp ett delmål att minska koldioxidutsläppen från utlåningen och investeringsportföljerna med 40–50 procent till år 2030. Nordea ska också minska sina interna koldioxidutsläpp med minst 50 procent och bli koldioxidpositiv till år 2030. Basåret för dessa mål är 2019.

”Vi ska uppnå våra mål genom att stötta och arbeta tillsammans med våra kunder mot en hållbar utveckling och se till att vi har en plan för sektorer med betydande miljöpåverkan”, säger vd och koncernchef Frank Vang-Jensen.

Nordea är en ledande nordisk fullservicebank och spelar därmed en viktig roll genom att uppmuntra och driva på omställningen till en koldioxidneutral ekonomi, med en stor påverkan från sin verksamhet inom utlåning och investeringar.

Hållbarhet genomsyrar Nordeas affärsstrategi, med mätbara mål, stark styrning och ett av de bredaste utbuden av hållbara produkter och tjänster på marknaden.

Stöttar kunderna att ställa om till hållbarhet

Nordea har förbundit sig att anpassa sin affärsstrategi så att den överensstämmer med FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet. Nordea har också förbundit sig att stötta sina kunder för att nå dessa mål.

”Vi vill vara en aktiv bank och en drivkraft i omställningen till en hållbar ekonomi. Ökad efterfrågan på hållbara produkter och tjänster är bra för samhället, och för vår affärsverksamhet. Vi vill göra skillnad för ett gemensamt bästa – inte bara för oss själva utan för framtiden och kommande generationer”, säger Frank Vang-Jensen.

För ytterligare information:

Anders Langworth, chef för Group Sustainability, +46 72 215 54 34

Group Communications, +358 104 168 023 or press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)


Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Pressmeddelanden
Hållbarhet