Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

Flaggningsanmälan | 2021-02-23 08:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
23 februari 2021, kl 9.30 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 22 februari 2021 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp underskred flaggningsgränsen om 5 % den 19 februari 2021.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4 049 951 919.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav:

  Andel aktier och röster
(delsumma A)
Andel aktier och röster via finansiella instrument
(delsumma B)
Total andel
(A + B)
Andel efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes Under 5 % Under 5 % Under 5 %
Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)
5,02 % 0,06 % 5,08 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag
ISIN-kod (om möjligt)
Antal aktier och röster Andel aktier och röster
  Direkt(VPML 9:5) Indirekt(VPML 9:6 och 9:7) Direkt(VPML 9:5) Indirekt(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767   Under 5 %   Under 5 %
DELSUMMA A Under 5 %   Under 5 %  

   
B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

 

Typ av finansiella instrument

Förfallo-
dag
Utövande-/
konverterings-period
Fysisk eller kontant avveckling Antal aktier och
röster
Andel aktier och röster
AmericanDepositoryReceipt (US65558R1095) fysisk Under 5 % Under 5 %
CFD kontant Under 5 % Under 5 %
      DELSUMMA B Under 5 % Under 5 %

    
De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

 

Namn

Andel aktier
och röster
Andel aktier
och röster via finansiella instrument
Total andel
BlackRock Japan Co., Ltd.     Under 5 %
BlackRock Investment Management, LLC     Under 5 %
BlackRock Investment Management (UK) Limited     Under 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited     Under 5 %
BlackRock International Limited     Under 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association     Under 5 %
BlackRock Fund Advisors     Under 5 %
BlackRock Financial Management, Inc.     Under 5 %
BlackRock Asset Management North Asia Limited     Under 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AG     Under 5 %
BlackRock Asset Management Canada Limited     Under 5 %
BlackRock Advisors, LLC     Under 5 %
BlackRock Advisors (UK) Limited     Under 5 %
BlackRock (Singapore) Limited     Under 5 %
BlackRock (Netherlands) B.V.     Under 5 %
Aperio Holdings, LLC     Under 5 %

För ytterligare information:
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press [at] nordea.com

  
  
Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 9.30 EET den 23 februari 2021.   
Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.