Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea har publicerat sin årsredovisning, hållbarhetsredovisning och ersättningsrapport för styrande organ

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-03-01 08:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Bokslut och verksamhetsberättelse
1 mars 2021, kl. 9.00 EET

Nordea har idag publicerat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen innehåller revisorgranskade finansiella rapporter, förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten. Nordea har idag även publicerat sin hållbarhetsredovisning och sin ersättningsrapport för styrande organ för 2020.

Årsredovisningen kan hämtas på nordea.com. Nordea har också publicerat årsredovisningen på svenska i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF). Även hållbarhetsredovisningen, bolagsstyrningsrapporten och ersättningsrapporten för styrande organ kan hämtas på nordea.com.

Dokument:

Styrelsen har föreslagit att den ordinarie bolagsstämman 2021, genom ett rådgivande beslut, fastställer ersättningsrapporten för styrande organ för år 2020.

För ytterligare information:
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 530 080 11
Group Communication, +358 104 168 023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 9.00 EET den 1 mars 2021.

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Årsstämma 2021