Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

Flaggningsanmälan | 2021-03-11 18:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
11 mars 2021, kl 19.00 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 11 mars 2021 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp underskred flaggningsgränsen om 5 % den 10 mars 2021. Enligt anmälan uppgick den totala andelen aktier och röster i Nordea Bank Abp som innehades av BlackRock, Inc. och dess fonder, direkt, till 4,89 % den 10 mars 2021.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4 049 951 919.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav:

  Andel aktier och röster
(delsumma A)
Andel aktier och röster via finansiella instrument
(delsumma B)
Total andel
(A + B)
Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes 4,89 % 0,14 % 5,03 %
Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)
5,07 % 0,14 % 5,22 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag
ISIN-kod (om möjligt)
Antal aktier och röster Andel aktier och röster
Direkt(VPML 9:5) Indirekt(VPML 9:6 och 9:7) Direkt(VPML 9:5) Indirekt(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767   198 268 788   4,89 %
DELSUMMA A 198 268 788   4,89 %  

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrument Förfallo-
dag
Utövande-/
konverterings-period
Fysisk eller kontant avveckling Antal aktier och
röster
Andel aktier och röster
American Depository Receipt (US65558R1095) fysisk 1 295 929 0,03 %
Utlånade värde-papper fysisk 3 212 108 0,07 %
CFD kontant 1 226 537 0,03 %
      DELSUMMA B 5 734 574 0,14 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

Namn Andel aktier
och röster
Andel aktier
och röster via finansiella instrument
Total andel
BlackRock Japan Co., Ltd.     Under 5%
BlackRock Investment Management, LLC     Under 5%
BlackRock Investment Management (UK) Limited     Under 5%
BlackRock Investment Management (Australia) Limited     Under 5%
BlackRock International Limited     Under 5%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association     Under 5%
BlackRock Fund Advisors     Under 5%
BlackRock Financial Management, Inc.     Under 5%
BlackRock Asset Management North Asia Limited     Under 5%
BlackRock Asset Management Deutschland AG     Under 5%
BlackRock Asset Management Canada Limited     Under 5%
BlackRock Advisors, LLC     Under 5%
BlackRock Advisors (UK) Limited     Under 5%
BlackRock (Singapore) Limited     Under 5%
BlackRock (Netherlands) B.V.     Under 5%
Aperio Group, LLC     Under 5%

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 19.00 EET den 11 mars 2021.

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.