Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

Flaggningsanmälan | 2021-04-01 17:30

Nordea Bank Abp

Börsmeddelande – Flaggningsanmälan

1 april 2021, kl 18.30 EET

 

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 1 april 2021 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp upnådde flaggningsgränsen om 5 % den 31 mars 2021.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4 049 951 919.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:

  Andel aktier och röster
(delsumma A)
Andel aktier och röster via finansiella instrument
(delsumma B)
Total andel
(A + B)
Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes 5,00 % 0,05 % 5,05 %
Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)
4,95 % 0,05 % 5,00 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag

ISIN-kod (om möjligt)
Antal aktier och röster Andel aktier och röster
  Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767   202 527 607   5,00 %
DELSUMMA A 202 527 607   5,00 %  

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrument

Förfallo-
dag
Utövande-/
konverterings-period
Fysisk eller kontant avveckling Antal aktier och
röster
Andel aktier och röster
American Depository Receipt (US65558R1095) fysisk 1 308 906 0,03 %
Utlånade värde-papper fysisk 17 805 0,00 %
CFD kontant 779 939 0,01 %
      DELSUMMA B 2 106 650 0,05 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

Namn Andel aktier
och röster
Andel aktier
och röster via finansiella instrument
Total andel
BlackRock Japan Co., Ltd.     Under 5 %
BlackRock Investment Management, LLC     Under 5 %
BlackRock Investment Management (UK) Limited     Under 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited     Under 5 %
BlackRock International Limited     Under 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association     Under 5 %
BlackRock Fund Advisors     Under 5 %
BlackRock Financial Management, Inc.     Under 5 %
BlackRock Asset Management North Asia Limited     Under 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AG     Under 5 %
BlackRock Asset Management Canada Limited     Under 5 %
BlackRock Advisors, LLC     Under 5 %
BlackRock Advisors (UK) Limited     Under 5 %
BlackRock (Singapore) Limited     Under 5 %
Aperio Group, LLC     Under 5 %

 
För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011

Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18.30 EET den 1 april 2021.

 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.