Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Liv & Pensions krav: Alla kapitalförvaltare ska ha nettonollmål

Pressmeddelande | 2021-05-04 10:30

Nordea Liv & Pension ställer nu det nya kravet att kapitalförvaltare måste ha åtagit sig nettonollmål i linje med 1,5-gradersmålet senast under 2024 för att få förvalta kapital åt Nordea Liv & Pension. Detta publicerar Nordea Liv & Pension idag i sina klimatmål för 2025 som också inkluderar delmålet att minska portföljernas koldioxidintensitet med minst 25 procent fram till och med 2024.

Nordea Liv & Pension, med drygt SEK 600 miljarder i förvaltat kapital, var med och grundade FN-initiativet Net Zero Asset Owner Alliance i september 2019. Alliansen har fått stor uppmärksamhet och FN:s generalsekreterare, António Guterres, har beskrivit den som ett av de mest ambitiösa och konkreta klimatinitiativen. Samtliga alliansmedlemmar har åtagit sig nettonollmål till 2050 och ska i år presentera individuella delmål för 2025. Idag presenterar Nordea Liv & Pension sina nya klimatrelaterade delmål.

Ett av de nya målen innebär att Nordea Liv & Pension ställer nettonollmål som krav på kapitalförvaltare, de aktörer som vill få möjlighet att förvalta kapital åt Nordea Liv & Pension och deras pensionssparare.

- För oss och våra kunder är hållbarhetsfrågan central, och som kapitalägare har vi stor möjlighet att påverka hur kapitalet förvaltas. Därför ställer vi nu krav på att kapitalförvaltare måste ha åtagit sig nettonollmål i linje med 1,5-gradersmålet senast under 2024 för att få förvalta kapital åt Nordea Liv & Pensions kunder, säger Katja Bergqvist, VD Nordea Liv & Pension.

Fortsätta minska koldioxidintensitet

Nordea Liv & Pension ska även minska sina portföljers koldioxidintensitet med minst 25 procent fram till och med 2024, jämfört med början av 2020. Det är en förlängning av det ambitiösa arbete som redan gjorts där koldioxidintensiteten de senaste åren minskat med cirka 20 procent.

- De kommande tio åren är avgörande. Långsiktiga nettonollmål måste innehålla kortsiktiga konkreta mål och transparent rapportering. Vi har de senaste åren arbetat intensivt med att minska våra portföljers koldioxidintensitet. Detta arbete fortsätter med målet att minska koldioxidintensiteten med ytterligare minst 25 procent fram till och med 2024, säger Katja Bergqvist.

Nordea Liv & Pension har satt följande klimatmål till 2025:

  • Kapitalförvaltare måste ha åtagit sig nettonollmål i linje med 1,5-gradersmålet senast under 2024 för att få förvalta kapital åt Nordea Liv & Pension.
  • Nordea Liv & Pension ska ha minskat koldioxidintensiteten i sina portföljer med minst 25 procent fram till och med 2024.
  • Nordeakoncernen kommunicerade tidigare i år ambitionen att bli en bank med nollutsläpp senast år 2050. För att nå detta mål har Nordea satt upp ett delmål att minska koldioxidutsläppen från utlåningen och investeringsportföljerna med 40–50 procent till år 2030. Nordea ska också minska sina interna koldioxidutsläpp med minst 50 procent och bli koldioxidpositiv till år 2030. Basåret för dessa mål är 2019. Läs mer på nordea.com.

 

För vidare information:

Peter Sandahl, Hållbarhetschef Nordea Liv & Pension, peter.sandahl [at] nordea.com (peter[dot]sandahl[at]nordea[dot]com)

Carl Hemeren, presskommunikatör, +46 73 589 23 01 eller carl.hemeren [at] nordea.com (carl[dot]hemeren[at]nordea[dot]com) 
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Hållbarhet