Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk
Ingela Gabrielsson, Private Economist

Hushållens semesterbudget lyfter igen

Pressmeddelande | 2021-06-11 08:05

Efter en kraftig dipp ifjol ökar nu svenska hushålls semesterbudget igen. 
– Vi är på väg tillbaka till nivåerna före coronautbrottet, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson. Fyra av tio svenskar har kunnat spara mer under pandemin jämfört med tidigare. Men unga har påverkats i högre grad. Största orosmolnet inför semestern är att det blir dåligt väder.

Sju av tio är oroade inför semestern, och det största orosmolnet är dåligt väder, följt av att man själv eller någon närstående blir sjuk och att man inte fått vaccin. 

– Att vi främst oroar oss för vädret är en tydlig signal på att vi är på väg tillbaka till ett mer normalt liv igen, säger Ingela Gabrielsson.

I år planerar svenskarna att i snitt lägga nära 15 900 kronor på sommarsemestern jämfört med fjolårets 13 600 kronor – en ökning med 2 300 kronor. Därmed närmar vi oss nivåerna före pandemin, även om det är en bit kvar. Undersökningen visar också att nära fyra av tio har sparat mer under pandemin jämfört med innan, och över hälften av dessa uppger att pengarna kommer att gå till långsiktiga investeringar och buffertsparande.

– I oroliga tider vill vi känna oss trygga och ett sätt är att spara. Hushållen har också konsumerat mindre under pandemin, vilket självklart har bidragit till det ökade sparandet. Det är väldigt positivt att hushållen tänker långsiktigt och inte planerar att sätta sprätt på pengarna i närtid, säger Ingela Gabrielsson.

Majoriteten finansierar semestern genom lönen och sparade pengar. Samtidigt uppger 20 procent att möjligheterna att finansiera semestern har påverkats till följd av pandemin. Framförallt bland unga, 18-29 år, där en fjärdedel uppger det. 

– Vi ser ett tudelat resultat där unga har drabbats hårdast, medan de med jobben kvar har haft möjlighet att spara mer. Bland unga arbetar många i tjänstesektorn och kan ha förlorat sina jobb. Många unga måste därför hålla igen på semesterkassan, säger Ingela Gabrielsson.

Likt 2020 blir årets semester en ”svemester” då nära sju av tio planerar att resa inom Sverige och endast 5 procent räknar med att kunna semestra utomlands.15 procent uppger att de avvaktar med sina semesterplaner.

– Restriktionerna och i vilken mån samt när de lättar upp gör det svårt att planera semestern. Samtidigt kan många ha upptäckt att man uppskattar att semestra i Sverige, säger Ingela Gabrielsson.

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd bland allmänheten, 18-65 år, på uppdrag av Nordea via Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässiga webbpanel. Undersökningen är genomförd under perioden 11–21 maj 2021. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.
 

För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 070-227 24 77

Mikaela Östman, presskommunikatör, tel. 072-141 63 27

Documents

Pressmeddelanden
Privatekonomi