Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk
butterfly on blue background

Nordeas konjunkturrapport: Ny fas

Pressmeddelande | 2021-09-01 09:00

Svensk ekonomi går in i en ny fas med en stark konjunktur. Risken för överhettning är större än för svag efterfrågan. Högt resursutnyttjande och brist på arbetskraft dämpar tillväxten. Trots det fortsätter såväl finans- som penningpolitik att vara mycket expansiv, vilket sätter fokus på inflation och löner.  

– Återhämtningen efter pandemin ligger bakom oss. Tillväxten breddas då även investeringarna tar fart och ekonomin går på alla cylindrar. Resursutnyttjandet är snart lika högt som under de starka konjunkturåren 2017 och 2018, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Hög efterfrågan på varor i världen och globala logistikproblem i kölvattnet av pandemin pressar upp priser. Tillsammans med höga energipriser ger det för första gången på länge ett mer tydligt inflationstryck och inflationen stiger över 2-procentsmålet det kommande året.

– Även arbetsmarknaden lämnar krisen bakom sig samtidigt som befolkningen växer långsammare. Arbetslösheten faller snabbt och når samma nivå som innan pandemin redan nästa sommar. Bristtalen sätter matchningsproblematiken i fokus och löneökningarna växlar upp, säger Annika Winsth.

Trots det fortsätter Riksbanken med krispolitik. Reporäntan ligger still under hela prognosperioden och först nästa år slutar Riksbanken med nya stödköp.

– Valåret 2022 innebär att finanspolitiken förblir mycket expansiv. Det finns utrymme för kloka investeringar, inte minst i infrastruktur och energiförsörjning. Risken är dock att det blir mer av kortsiktiga efterfrågestimulanser, vilket till och med kan vara skadligt, säger Annika Winsth.

Låg vaccinationsgrad och vaccineringsvilja i delar av omvärlden utgör en risk. Större ekonomiska bakslag är dock mindre sannolika. De nordiska länderna går i takt och visar styrka. Inte minst skapar en mycket hög vaccinationsvilja goda förutsättningar.
 

Sverige, nyckeltal   2019 2020 2021P 2022P 2023P
BNP, %   2,0 -2,8 4,6 3,5 1,8
BNP, kalenderkorrigerad, %   2,0 -3,0 4,5 3,5 2,0
Arbetslöshet (AF), %   7,0 8,5 7,9 6,9 6,7
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %   1,7 0,5 2,1 1,7 1,3
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP   0,6 -3,0 -1,8 -0,6 -0,4

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Viktor Janrik, presskommunikatör, 073 867 18 40
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Pressmeddelanden