Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue
Construction worker cutting mineral rock wool

Ny rapport: Lägre arbetslöshet än innan pandemin i vartannat län

Pressmeddelande | 2021-09-15 06:00

Alla regioner lämnar coronakrisen bakom sig i år. I hälften av länen är arbetslösheten redan lägre än innan pandemin och fler väntas följa efter. Samtidigt påverkar bristen på insatsvaror de industritunga regionerna. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter.

Nordeas analys visar att vartannat län nu har lägre arbetslöshet jämfört med innan pandemin. Exportregionerna har klarat sig bäst medan Stockholm har stått för 70 procent av arbetslöshetsuppgången i riket. Nu har trenden vänt i huvudstaden, vilket talar för en snabb nedgång av arbetslösheten i riket.

– Att elva län nu ligger under förkrisnivå är ett styrkebesked. Vi räknar med att arbetslösheten sett till hela riket faller under förkrisnivå nästa sommar, men det kan gå snabbare än så, säger Susanne Spector, chefsanalytiker Nordea.

Samtidigt har antalet långtidsarbetslösa ökat. Stockholm driver uppgången och står för majoriteten av den sedan mars i år.

– Storstadsregionerna har stått för nästan hela uppgången av antalet långtidsarbetslösa. Det talar för att även långtidsarbetslösheten kan sjunka i takt med att krisbranscherna är på väg tillbaka, säger Susanne Spector.

Alla regioner väntas passera förkrisnivå för både BNP och sysselsättning under 2021 och fortsätta växa i mer normal takt nästa år. Stockholm, som har legat sist i återhämtningen, väntas ha rikets högsta tillväxttal 2022.– Alla regioner har lagt krisen bakom sig och optimismen är på rekordnivåer. Istället ökar bristen på såväl insatsvaror som arbetskraft, vilket håller tillbaka tillväxten i de industritunga regionerna framöver, säger Susanne Spector.
Här kan du läsa hela rapporten
För ytterligare information:
Susanne Spector, chefsanalytiker, tel. 010 157 16 25
Viktor Janrik, presskommunikatör, tel. 073 867 18 40

 

Om Regionala Utsikter
Regionala Utsikter är Nordeas regionala konjunkturrapport. Som enda prognosmakare gör Nordea regionala prognoser för hela Sverige. Prognosen fram till 2022 baseras på Nordeas senaste prognos för svensk ekonomi. Regionerna: Västsverige (Västra Götalands och Hallands län), Sydsverige (Skåne och Blekinge län), Småland och öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län), Stockholm (Stockholms län), Östra Mellansverige (Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län), Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län), Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län) samt Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län).
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Economic Outlook