Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk
modern-detached-house-with-terrace-and-garden

Dämpad syn på bostadsmarknaden

Pressmeddelande | 2021-09-24 06:05

Jämfört med i våras tror betydligt färre bostadsägare nu på på stigande bostadspriser närmsta året, och fler på stigande boräntor enligt Nordeas Boendebarometer. En majoritet tycker att det är orimligt att föräldrar ska behöva hjälpa sina barn ekonomiskt med första bostaden.

Nu tror 45 procent på stigande bostadspriser de kommande 12 månaderna – en markant nedgång från 67 procent i våras. Fler än i våras tror också nu på oförändrade och sjunkande bostadspriser.

– Det finns tecken på att bostadsmarknaden går in i en lugnare fas med dämpade prisuppgångar. Faktorer som kan bidra är lättade restriktioner som kan göra att hushållen åter börjar lägga mer pengar på annan konsumtion än boendet, samt att fler oroar sig för en sättning på börsen. Dessutom har de ordinarie amorteringsvillkoren återinförts, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Samtidigt tror fler bostadsägare på stigande bostadsräntor, en fjärdedel jämfört med en femtedel i våras.

– Vi har vant oss vid låga räntor, men stigande inflation kan göra att de stiger. Bolåntagare bör därför överväga att binda åtminstone delar av sina boräntor, säger Ingela Gabrielsson.

Framför allt unga, 18–29-åringarna, uppger att dagens situation på bostadsmarknaden hindrar dem från att byta bostad fast de vill – nästan en fjärdedel jämfört med 14 procent för befolkningen i stort. Dyra bostadspriser, dåligt utbud och krav på kontantinsats är främsta hindren.

Drygt hälften av bostadsägarna i riket anser att det är orimligt att föräldrar kan behöva hjälpa sina barn ekonomiskt med första bostaden. Färre tycker att det är rimligt, fyra av tio.

– Att köpa sin första bostad är mycket svårt eller rent av omöjligt för många unga. Vi behöver åtgärder som att införa subventionerat bosparande i kombination med mildare amorterings- och inkomstkrav för unga, säger Ingela Gabrielsson.

Nära en av fem planerar att köpa bostad utomlands i framtiden, enligt undersökningen.

– Det är en dröm för många. Men det är viktigt att tänka på att reglerna ser väldigt olika ut utanför Sverige, och det blir lätt dyrare än man tror när resorna räknas in, säger Ingela Gabrielsson.

Skulle inkomsten falla bort har de flesta hushåll beredskap, visar undersökningen, främst genom buffertsparande och långsiktigt sparande. Men en av tio har inte planerat för hur de skulle finansiera boendekostnaderna vid till exempel sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa.

– För att skapa trygghet är det viktigt med ekonomisk kunskap, en rejäl buffert och gärna annat sparande. Mitt tips är att komplettera med försäkringar för att klara både boendekostnader och dagliga hushållsutgifter, säger Ingela Gabrielsson.
 

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd den 18–31 augusti 2021, bland allmänheten 18-65 år som äger sitt boende i Sverige på uppdrag av Nordea via Kantar Sifos webbpanel. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.
 

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 070-227 24 77
Mikaela Grönlund, presskommunikatör, tel. 072-141 63 27
 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents

Insikter
Privatekonomi