Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea ogiltigförklarar återköpta aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-11-04 08:15

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Totalt antal rösträtter och kapital
4 november 2021, kl. 9.15 EET

Nordea Bank Abp (”Nordea”) har idag ogiltigförklarat 42 602 988 egna aktier, som innehafts för kapitaloptimeringsändamål och förvärvats genom aktieåterköp, i enlighet med styrelsens beslut.

Ogiltigförklaringen av egna aktier registrerades hos det finska handelsregistret den 4 november 2021. Efter ogiltigförklaringen uppgår det totala antalet aktier i Nordea till 4 007 348 931 och det totala antalet rösträtter kopplade till aktierna till 4 007 348 931.

Nordea innehar 2 837 910 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.


För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

 
Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 9.15 EET den 4 november 2021.


Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.