Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

Flaggningsanmälan | 2021-11-18 08:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
18 november 2021, kl 9.00 EET 

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 17 november 2021 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp underskred flaggningsgränsen om 5 % den 16 november 2021.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4 007 348 931.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan: 

  Andel aktier och röster
(delsumma A)
Andel aktier och röster
via finansiella instrument
(delsumma B)
Total andel 
(A + B)          
Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes 4,99 % 0,01 % 5,00 %
Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)
5,01 % 0,01 % 5,03 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag
ISIN-kod (om möjligt)
Antal aktier och röster Andel aktier och röster
  Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767   200 012 561   4,99 %
DELSUMMA A 200 012 561   4,99 %  

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella
instrument
Förfallodag Utövande-/
konverteringsperiod
Fysisk eller
kontant avveckling
Antal
aktier
och
röster
Andel
aktier
och
röster
American
Depository
Receipt
(US65558R1095)
fysisk 107 221 0,00 %
CFD kontant 574 295 0,01 %
      DELSUMMA B 681 516 0,01 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

Namn Andel aktier
och röster
Andel aktier
och röster via
finansiella instrument
Total andel
BlackRock Japan Co., Ltd.     Under 5 %
BlackRock Investment Management, LLC     Under 5 %
BlackRock Investment Management (UK) Limited     Under 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited     Under 5 %
BlackRock International Limited     Under 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association     Under 5 %
BlackRock Fund Advisors     Under 5 %
BlackRock Financial Management, Inc.     Under 5 %
BlackRock Asset Management North Asia Limited     Under 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AG     Under 5 %
BlackRock Asset Management Canada Limited     Under 5 %
BlackRock Advisors, LLC     Under 5 %
BlackRock Advisors (UK) Limited     Under 5 %
BlackRock (Singapore) Limited     Under 5 %
Aperio Group, LLC     Under 5%


För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press [at] nordea.com
 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 9.00 EET den 18 november 2021.


Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.