Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk
Ingela Gabrielsson, Private Economist

Tre av fyra barn får sin fickpeng digitalt

Pressmeddelande | 2021-11-26 06:05

Sju av tio barn och ungdomar i åldern 6-17 år får regelbunden vecko- eller månadspeng. Det är en tydlig ökning från Nordeas undersökning 2017 då andelen var 57 procent. Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea, anser att det är en positiv utveckling.

– Det är ett smart sätt att lära barn om pengar. När barnen får en summa att själva ansvara för lär de sig att förstå värdet av pengar och att planera sin ekonomi. Det kommer de att ha glädje av även som vuxna, säger hon.

Den främsta anledningen till att föräldrar ger fickpeng är just det - att de vill lära sitt barn att ta ansvar för sina pengar. Majoriteten av barnen får sin fickpeng främst digitalt - nära 43 procent genom banköverföring och 31 procent genom Swish. Främst yngre barn, 6-8 år, får kontanter. Men kontanterna minskar även bland de yngre barnen. Medan nära 60 procent av 9-11-åringarna fick kontanter 2017, är andelen nere på 44 procent idag. Blir det då svårare för barn att förstå värdet av pengar?

– Det är klart att digitala pengar kan vara svårare att greppa, särskilt för yngre barn. Därför är det så viktigt att som förälder hålla sig till att fickpengen ska vara en fast summa som barnet ska ansvara för under en bestämd tid, säger Ingela Gabrielsson. 

Majoriteten av 15-17-åringar har eget bankkort, Swish, mobilt bankID och mobilbank. Även yngre barn kan ha ett eget konto och bankkort dit föräldrarna kan föra över veckopengen. 

– Dagens barn är uppvuxna i den digitala världen och kan hantera digitala verktyg. Det underlättar för alla parter att enkelt kunna ge fickpengen via exempelvis Swish. Du som förälder avgör när ditt barn är moget nog för egna banktjänster, säger Ingela Gabrielsson.

En femtedel ger sina barn fickpengar då och då. De som inte ger sina barn fickpengar alls, 16 procent, förklarar det med att de ändå betalar för allting, att de ger pengar när de tycker att det behövs samt att barnet är för omoget. Flickor får något mer i fickpeng än vad pojkar får. 

– En regelbunden fickpeng ger tydlighet och stabilitet, och kan hjälpa barnet att växa. Ger man istället pengar då och då är det lätt att tappa kontrollen på utgifterna, och man missar chansen att ge sitt barn ett eget sunt pengaförnuft, säger Ingela Gabrielsson. 

Så mycket ger föräldrar i fickpeng:
 

Genomsnittlig veckopeng

Genomsnittlig månadspeng

6-8 år

28 kr

12-14 år

388 kr

9-11 år

42 kr

15-17 år

811 kr

Pojkar

70 kr

Pojkar

551 kr

Flickor

81 kr

Flickor

573 kr

 

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd den 4–20 oktober 2021, bland föräldrar med hemmavarande barn i åldern 6-17 år, på uppdrag av Nordea via Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.

För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 070-227 24 77

Mikaela Grönlund, presskommunikatör, tel. 072-141 63 27

 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents

Pressmeddelanden
Privatekonomi