Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank Abp:s finansiella rapporter 2022

Ordinarie bolagsstämma | 2021-12-01 09:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Finansiell kalender
1 december 2021, kl. 10.00 EET

Nordea Bank Abp publicerar följande finansiella rapporter under 2022:

  • Bokslutskommuniké 2021, 3 februari 2022
  • Delårsrapport för första kvartalet 2022, 28 april 2022
  • Halvårsrapport för 2022, 18 juli 2022
  • Delårsrapport för tredje kvartalet 2022, 20 oktober 2022

Årsredovisningen samt kapital- och riskhanteringsrapporten för 2021 publiceras senast under vecka 9, 2022.

Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls i Helsingfors den 24 mars 2022.

Avstämningsdag för eventuell ordinarie utdelning som beslutas av stämman gällande räkenskapsåret 2021 är den 28 mars 2022. Den tidigaste utbetalningsdagen för sådan utdelning är den 4 april 2022.

Nordea iakttar en tyst period som inleds den femte bankdagen efter utgången av ett finansiellt kvartal och upphör när den finansiella rapporten för perioden i fråga har publicerats.

Du hittar Nordeas finansiella kalender (på engelska) på vår webbplats nordea.com.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 10.00 EET den 1 december 2021.
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.