Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen (BlackRock, Inc.)

Flaggningsanmälan | 2021-12-27 08:20

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
27 december 2021, kl 9.20 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 23 december 2021 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp överskred flaggningsgränsen om 5 % den 23 december 2021.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 3 965 561 160.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:

 

Andel aktier och
röster

(delsumma A)

Andel aktier och
röster

via finansiella
instrument

(delsumma B)

Total andel
(A + B)

Andel efter det att flaggningsgränsen
överskreds eller uppnåddes

4,97 %

0,04 %

5,01 %

Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)

Under 5 %

Under 5 %

Under 5 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag
ISIN-kod (om möjligt)

Antal aktier och röster

Andel aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI4000297767

 

197 387 696

 

4,97 %

DELSUMMA A

197 387 696

 

4,97 %

 

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella
instrument

Förfallodag

Utövande-/
konverteringsperiod

Fysisk eller
kontant avveckling

Antal aktier
och röster

Andel
aktier

och
röster

American
Depository
Receipt
(US65558R1095)

fysisk

126 577

0,00 %

Utlånade
värdepapper

fysisk

672 635

0,01 %

CFD

kontant

807 720

0,02 %

 

 

 

DELSUMMA B

1 606 932

0,04 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

Namn

Andel aktier
och röster

Andel aktier
och röster via
finansiella instrument

Total andel

BlackRock Japan Co., Ltd.

 

 

Under 5 %

BlackRock Investment Management, LLC

 

 

Under 5 %

BlackRock Investment Management (UK) Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock International Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

 

 

Under 5 %

BlackRock Fund Advisors

 

 

Under 5 %

BlackRock Financial Management, Inc.

 

 

Under 5 %

BlackRock Asset Management North Asia Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock Asset Management Deutschland AG

 

 

Under 5 %

BlackRock Asset Management Canada Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock Advisors, LLC

 

 

Under 5 %

BlackRock Advisors (UK) Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock (Singapore) Limited

 

 

Under 5 %

Aperio Group, LLC

 

 

Under 5%

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 9.20 EET den 27 december 2021.

Nordea is a leading Nordic universal bank. We are helping our customers realise their dreams and aspirations – and we have done that for 200 years. We want to make a real difference for our customers and the communities where we operate – by being a strong and personal financial partner. The Nordea share is listed on the Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen and Nasdaq Stockholm exchanges. Read more about us on nordea.com.