Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea genomför ordnad överlämning av ordförandeposten – Stephen Hester föreslås ta över efter Torbjörn Magnusson under 2022

Ordinarie bolagsstämma | 2022-01-13 17:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Insiderinformation 
13 januari 2022, kl. 18.00 EET

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp föreslår Stephen Hester som ledamot i styrelsen från nästa ordinarie bolagsstämma och som ny styrelseordförande från 1 oktober 2022. Torbjörn Magnusson föreslås fortsätta som styrelseordförande fram till 30 september 2022 och därefter som ordinarie styrelseledamot.

Nomineringsrådet har under det senaste året arbetat med styrelserekrytering med särskilt fokus på en ordnad och lyckad överlämning av ordförandeposten och gläds över att ha hittat en stark kandidat i Stephen Hester. Både Torbjörn Magnusson och Stephen Hester föreslås som styrelseledamöter från den ordinarie bolagsstämman den 24 mars 2022 fram till den ordinarie bolagsstämman 2023. Torbjörn Magnusson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande fram till 30 september 2022. Från 1 oktober 2022 föreslås Stephen Hester ta över ordförandeposten. Styrelsen förväntas föreslå Stephen Hester som vice ordförande från 24 mars 2022 fram till 30 september 2022 och Torbjörn Magnusson som vice ordförande från 1 oktober 2022 fram till den ordinarie bolagsstämman 2023. Stephen Hester och Torbjörn Magnusson har båda bekräftat att de står till förfogande.

Nomineringsrådets ordförande, Ricard Wennerklint, säger: ”Nomineringsrådet har i sitt noggranna arbete lagt särskilt stor vikt vid en ordnad och lyckad överlämning av ordförandeuppgifterna. Vidare har tyngdpunkten fortsatt varit att se till styrelseledamöternas expertis för att tillgodose de särskilda behoven i banksektorn och säkerställa starka band till och lyhördhet för kulturen i de nordiska länderna. Med hänsyn till Stephen Hesters omfattande erfarenhet från bank- och försäkringssektorn både internationellt och i Norden, ser vi väldigt mycket fram emot allt det som han kan tillföra Nordea. Vid beredningen av sitt förslag har nomineringsrådet även rådfrågat Nordeas vd och koncernchef, Frank Vang-Jensen, som tillsammans med sitt team har tagit Nordea till fantastiska affärsresultat.”

”Frank Vang-Jensen och hans team gör ett fantastiskt jobb med att fortlöpande förbättra Nordeas resultat och koncernens ställning som den ledande banken i Norden. Jag åtar mig att fortsätta som styrelseordförande under första halvåret 2022 och genomföra en bra överlämning till Stephen Hester”, säger Nordeas styrelseordförande Torbjörn Magnusson.

Stephen Hester är en välkänd och mycket erfaren internationell företagsledare. Han har, från ett antal ledande befattningar i finanssektorn både internationellt och i Norden, en sällsynt djupgående och bred erfarenhet som är relevant för Nordea. Stephen Hester har arbetat 17 år som verkställande direktör för tre FTSE100-företag, däribland Royal Bank of Scotland (2008–13) och RSA Insurance (2014–21), ägaren till Trygg Hansa i Sverige och Codan i Danmark och Norge. Dessförinnan har han 22 års erfarenhet från finanssektorn, hos Credit Suisse och Abbey National. Han har haft ledarroller på privatkundssidan, företagssidan och inom investment banking, med globalt ansvar, liksom inom försäkring och kapital-/förmögenhetsförvaltning. Stephen Hester (61 år) är brittisk medborgare, och efter att ha avslutat sin karriär som företagsledare tidigare under 2021 är han nu inriktad på internationellt styrelsearbete, bland annat som ordförande i det europeiska flygbolaget easyJet plc.

Stephen Hester säger: ”Det är ett stort privilegium att nomineras till posten som Nordeas styrelseordförande senare i år. Banken har i mina ögon de bästa förutsättningarna att lyckas av alla nordiska banker, och jag ställer mig helt bakom det team som leds av Frank Vang-Jensen och den strategi som de genomför så väl. Finansiella tjänster i Norden har varit en del av min karriär i många olika roller, framför allt sedan 2014. Jag älskar regionen och ser med spänning fram emot att som en del av styrelsen arbeta för att ytterligare utveckla det här klassiska, nordiska företaget.”

Stephen Hester är oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp och dess betydande aktieägare, i enlighet med Finsk kod för bolagsstyrning. Han innehar för närvarande inga aktier i Nordea Bank Abp. Berörd myndighet har ännu inte godkänt Stephen Hester. Stephen Hesters fullständiga CV finns som bilaga till detta börsmeddelande.

Nuvarande vice ordförande Kari Jordan har informerat nomineringsrådet att han inte står till förfogande för omval.

Nomineringsrådet fortsätter nu sitt arbete i enlighet med arbetsordningen, med fokus på mångfald,  könsfördelning och förslag på en lämplig och kompetent styrelse med starka band till de nordiska länderna, och planerar att kommunicera sina övriga förslag till den ordinarie bolagsstämman någon gång i början av februari 2022.

 

Kontaktperson för aktieägarnas nomineringsråd:

Ordförande Ricard Wennerklint, +46 8 792 8022

 

För annan information om Nordea:

Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

 

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18.00 EET den 13 januari 2022.
  

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents