Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk
Economic  Outlook 1 2022 image

Nordeas konjunkturrapport: Överladdat

Pressmeddelande | 2022-01-26 09:00

Svensk ekonomi och arbetsmarknad är urstarka med klara överhettningstendenser. Trots det förblir den ekonomiska politiken mycket expansiv.

- Svensk ekonomi visar tydliga tecken på att vara överstimulerad och efterfrågan på arbetskraft är den högsta på decennier. Såväl ekonomin som arbetsmarknaden är snart starkare än om pandemin inte hade inträffat, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Orsaken är en mycket expansiv finans- och penningpolitik trots att många länder ekonomiskt har lämnat pandemin bakom sig. Den svenska inhemska ekonomin är het, med konsumtionslystna hushåll och hög investeringsvilja i näringslivet. Företagen har stora utmaningar med brist på arbetskraft.

- Efterfrågan på arbetskraft slår alla rekord samtidigt som varseltalen är de lägsta på tre decennier. Arbetslösheten väntas nå den lägsta nivån sedan 2008 redan i sommar, säger Annika Winsth.

Trots det är löneökningstakten återhållsam och den höga inflationen faller tillbaka senare under 2022. Det betyder att Riksbanken inte hinner höja räntan varken under 2022 eller 2023. Däremot minskar Riksbanken sina innehav av obligationer med start redan under det andra kvartalet i år, vilket leder till högre räntor.

- Samtidigt är det valår vilket innebär att finanspolitiken förblir expansiv med kortsiktiga efterfrågestimulanser, inte minst till hushållen. Det riskerar att elda på en redan het ekonomi. Nu är det viktigt att fokusera på långsiktiga åtgärder som bidrar till att förbättra svensk konkurrenskraft samt att komma tillbaka till en sund ekonomisk politik, säger Annika Winsth.

Sverige, nyckeltal

2019

2020

2021P

2022P

2023P

BNP, %

2,0

-2,9

5,0

3,7

1,7

BNP, kalenderkorrigerad, %

2,0

-3,2

4,9

3,7

1,9

Arbetslöshet (AF), %

7,0

8,5

7,9

6,8

6,3

Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %

1,7

0,5

2,4

2,8

1,2

Offentligt finansiellt sparande, % av BNP

0,6

-2,6

-0,3

-0,3

0,1

Läs hela rapporten här.

Anmäl dig till vårt webbinarium med Chefekonom Annika Winsth samt chefsanalytikerna Torbjörn Isaksson och Susanne Spector.

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 070-612 59 59
Viktor Janrik, presskommunikatör, 073-867 18 40


Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Pressmeddelanden
Economic Outlook
Insikter