Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk
Students and mentor in classroom

Matteintresset bland barn sjunker med åldern

Pressmeddelande | 2022-02-04 07:10

Intresset för matematik bland barn och ungdomar avtar med stigande ålder. Och föräldrars utbildningsnivå spelar roll. Det visar en ny undersökning från Nordea. Den ekonomiska kunskapen bland ungdomar har också sjunkit sedan 2019.

Matematik är roligt – det anser 43 procent av alla barn och ungdomar 6 till 18 år. Det är fler än som tycker det är tråkigt. Men medan omkring hälften av barnen 6-12 år anser att matematik och siffror är kul, minskar andelen kraftigt ju äldre barnen blir.

– Det är tydligt att matematik upplevs som mindre lustfyllt ju äldre man blir. Det är en oroande utveckling då matematik är en viktig del av livet och privatekonomin. Goda matematikkunskaper sätter grunden för ekonomisk förståelse, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Resultatet visar också att föräldrars utbildningsnivå spelar roll. Barn och ungdomar med universitets- och högskoleutbildade föräldrar tycker i högre grad att matematik är roligt, och anger i betydligt mindre grad att det är svårt.

– Det är oerhört viktigt att alla barn och ungdomar får lika möjlighet att lära sig och utvecklas inom matematik, och det är främst i skolan det måste ske eftersom alla inte har samma möjligheter i hemmet, säger Ingela Gabrielsson.

Topp tre orsaker till varför matematik är tråkigt är för att det är svårt, man känner sig dålig på ämnet eller att det är svårt att förstå. Att i första hand fråga om stöd av skolpersonalen är inte självklart. Drygt hälften frågar hellre någon annan i första hand, exempelvis föräldrar, syskon eller en klasskamrat.

Bland 10–12-åringarna tänker 45 procent att matematik främst kan användas för att träna hjärnan, men från 13 år och uppåt sjunker den siffran till en av fem. Men de flesta bland 10 år och uppåt tycker att främsta användningsområdet är ”för att ha koll på min ekonomi och mina pengar”.

Däremot är det hela sex av tio ungdomar i åldern 13-18 år som saknar eller inte vet om de har tillräcklig kunskap för att kunna fatta ekonomiska beslut på egen hand och använda sina pengar på bästa sätt. Det är en försämring från Nordeas undersökning från 2019 då hälften uppgav det. Fyra av tio bland tonåringarna uppger att de har låg eller ingen kunskap om hur man betalar sina räkningar eller vilka typer av lån man ska undvika.

– I dagens konsumtionssamhälle finns det mesta ett klick bort vilket gör det lätt att lockas av sms-lån den dagen man blir myndig. Det finns ett stort behov av att förebyggande arbeta för att öka kunskaperna inom privatekonomi hos unga, säger Ingela Gabrielsson.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd via föräldrar med hemmavarande barn 6-18 år på uppdrag av Nordea via Sifopanelens webbpanel under tidsperioden 8-21 december 2021. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. 


För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 070-227 24 77
Mikaela Grönlund, presskommunikatör, tel. 072-141 63 27


Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents

Pressmeddelanden
Privatekonomi