Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea slutför inledande program för återköp av aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-03-07 13:50

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
7 mars 2022, kl. 14.50 EET

Nordea Bank Abp har nu slutfört sitt inledande program för återköp av aktier. Aktieåterköpen inleddes den 22 oktober 2021 och avslutades den 4 mars 2022. Under den perioden återköpte Nordea 189 634 586 egna aktier (FI4000297767) till ett genomsnittligt pris per aktie på 10,50 euro. Nordea förväntar sig att styrelsen överväger ett uppföljande återköpsprogam på upp till 1,0 md euro under de kommande veckorna.

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Aktierna återköptes på annat sätt än i proportion till bolagets aktieägares befintliga innehav (riktade återköp) genom offentlig handel eller icke-offentlig handel. Syftet med aktieåterköpen var att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och generera en hållbar avkastning till nytta för all aktieägare genom att minska kapitalet i Nordea.

Återköpet av egna aktier har minskat bolagets fria egna kapital med 1 997 mn  euro och de återköpta aktierna har ogiltigförklarats månadsvis. Nordea innehar nu 32 665 816 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Som meddelades den 8 februari 2022 har Nordeas ansökan om ytterligare återköp av egna aktier upp till ett värde av 1,0 md euro godkänts av Europeiska centralbanken. Nordea förväntar sig att styrelsen överväger ett uppföljande återköpsprogam på upp till 1,0 md euro under de kommande veckorna.

För ytterligare information

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 14.50 EET den 7 mars 2022.

 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.