Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Regionala Utsikter: Dramatisk tid

Pressmeddelande | 2022-03-09 06:00

Svensk ekonomi står stadigt. I nästan hälften av länen är arbetslösheten den lägsta på mer än tio år. Samtidigt innebär kriget i Ukraina att osäkerheten är stor framåt. Det visar Nordeas senaste konjunkturrapport Regionala Utsikter. 

Utgångsläget i svensk ekonomi är starkt. I nästan hälften av länen är arbetslösheten den lägsta på mer än tio år. Arbetsförmedlingens veckostatistik visar en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft i början av mars.

– Efter pandemin har nu alla regioner har återhämtat sig ekonomiskt. Starkast har utvecklingen varit i de nordligaste och sydligaste delarna av landet men även Stockholms- och Mälardalsregionen har gjort en stark återhämtning, säger Susanne Spector, chefsanalytiker Nordea.

Västsverige ligger däremot efter i återhämtningen, vilket beror på halvledarbrist i den för regionen viktiga fordonsindustrin. Nya störningar i leveranskedjorna kan tynga utvecklingen framöver. 

– Flaskhalsar med fraktpriser och brist på insatsvaror samt höga energipriser var en stor utmaning redan innan den ryska invasionen av Ukraina. Den dramatiska uppgången av energi- och drivmedelspriserna påverkar företag och hushåll i hela landet, säger Susanne Spector.

I Nordeas konjunkturprognos som publicerades i slutet av januari fanns klara uppåtrisker avseende BNP-prognosen för 2022. Nu dominerar istället nedåtriskerna. Det finns en risk för långdragna effekter, vilket på sikt kan påverka regionerna på olika sätt.
 


Här kan du läsa hela rapporten


För ytterligare information:
Susanne Spector, chefsanalytiker, tel. 010 157 16 25
Viktor Janrik, presskommunikatör, tel. 073 867 18 40

Om Regionala Utsikter

Regionala Utsikter är Nordeas regionala konjunkturrapport. Som enda prognosmakare gör Nordea regionala prognoser för hela Sverige. Prognosen fram till 2022 baseras på Nordeas senaste prognos för svensk ekonomi. Regionerna: Västsverige (Västra Götalands och Hallands län), Sydsverige (Skåne och Blekinge län), Småland och öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län), Stockholm (Stockholms län), Östra Mellansverige (Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län), Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län), Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län) samt Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län).


Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Pressmeddelanden