Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordeas styrelse har beslutat om utbetalning av ordinarie utdelning i sitt konstituerande sammanträde

Ordinarie bolagsstämma | 2022-03-24 13:45

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
24 mars 2022 kl. 14.45 EET

Nordeas styrelse har i dag beslutat att betala ut en ordinarie utdelning på 0,69 euro per aktie till aktieägarna i enlighet med bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman 2022 som hölls tidigare idag. Styrelsen valde också styrelsens vice ordförande och utsåg kommittéledamöterna.

Utbetalning av ordinarie utdelning

Styrelsen beslutade att betala ut en ordinarie utdelning i en rat på 0,69 euro per aktie till aktieägarna i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman som hölls tidigare idag.

Utdelningen betalas ut till de aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 28 mars 2022 är antecknade i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy i Finland, Euroclear Sweden AB i Sverige och VP Securities A/S i Danmark. Utdelningen betalas inte ut för aktier som innehas av Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen. Utdelningen betalas ut den 4 april 2022, eller så fort som möjligt efter den dagen. Utdelningen betalas ut i en rat och fler utbetalningar av utdelningar ska inte göras med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman.

“Nordeas finansiella resultat för 2021 gav aktieägarna betydande avkastning. Nordea har lämnat utdelningar på 6 miljarder euro de senaste tre åren”, sammanfattar styrelseordförande Torbjörn Magnusson.

Ledamöter i styrelsens kommittéer

Bolagsstämman valde Torbjörn Magnusson till styrelseordförande för perioden fram till den 30 september 2022. Styrelsen valde Stephen Hester till styrelsens vice ordförande för perioden fram till den 30 september 2022 varefter han kommer att vara styrelseordförande i enlighet med bolagsstämmans beslut. Torbjörn Magnusson valdes till styrelsens vice ordförande för perioden från den 1 oktober 2022 fram till utgången av bolagsstämman 2023.

Styrelsen utsåg ledamöter att ingå i de fyra styrelsekommittéerna enligt följande:

  • Styrelsens revisionskommitté: John Maltby (ordförande), Petra van Hoeken, Lene Skole och Arja Talma.
  • Styrelsens riskkommitté: Petra van Hoeken (ordförande), John Maltby, Birger Steen och Kjersti Wiklund.
  • Styrelsens ersättnings- och personalkommitté: Torbjörn Magnusson (ordförande), Stephen Hester, Robin Lawther och Gerhard Olsson. Torbjörn Magnusson fortsätter som kommittéordförande fram till den 30 september 2022 varefter Stephen Hester tar över ordförandeposten.
  • Styrelsens drifts- och hållbarhetskommitté: Birger Steen (ordförande), Jonas Synnergren, Kjersti Wiklund och Arja Talma.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.45 EET den 24 mars 2022.Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.