Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen (BlackRock, Inc.)

Flaggningsanmälan | 2022-03-29 08:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
29 mars 2022, kl 9.30 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 28 mars 2022 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp underskred flaggningsgränsen om 5 % den 25 mars 2022.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 3 860 317 333.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:

Andel aktier och röster
(delsumma A)
Andel aktier och röster
via finansiella instrument
(delsumma B)
Total andel (A + B)
Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes 4,99 % 0,02 % 5,01 %
Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)
5,00 % 0,06 % 5,06 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag
ISIN-kod (om möjligt)
Antal aktier och röster Andel aktier och röster
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767 192 888 054 4,99 %
DELSUMMA A 192 888 054 4,99 %

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrument Förfallodag Utövande-/
konverteringsperiod
Fysisk eller
kontant avveckling
Antal aktier
och röster
Andel aktier
och röster
American
Depository
Receipt
(US65558R1095)
fysisk 120 579 0,00 %
CFD kontant 771 286 0,01 %
DELSUMMA B 891 865 0,02 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

Namn Andel aktier
och röster
Andel aktier
och röster via
finansiella instrument
Total andel
BlackRock Japan Co., Ltd. Under 5 %
BlackRock Investment Management, LLC Under 5 %
BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited Under 5 %
BlackRock International Limited Under 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association Under 5 %
BlackRock Fund Advisors Under 5 %
BlackRock Financial Management, Inc. Under 5 %
BlackRock Asset Management North Asia Limited Under 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AG Under 5 %
BlackRock Asset Management Canada Limited Under 5 %
BlackRock Advisors, LLC Under 5 %
BlackRock Advisors (UK) Limited Under 5 %
BlackRock (Singapore) Limited Under 5 %
Aperio Group, LLC Under 5%

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 9.30 EET den 29 mars 2022.


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.