Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 13.04.2022

2022-04-13 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
13.04.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 13.04.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

315 097

9,48

2 988 643,70

XHEL

372 577

9,48

3 533 110,43

CEUX

225 609

9,48

2 139 789,24

AQEU

38 625

9,48

366 293,07

TQEX

10 582

9,48

100 268,85

XCSE

53 085

9,48

503 344,03

Summa

1 015 575

9,48

9 631 449,32

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3245 och DKK till EUR 7,4382
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 20 438 366 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents