Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen (BlackRock, Inc.)

Flaggningsanmälan | 2022-04-28 09:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
28 april 2022, kl 10.00 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 27 april 2022 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp överskred flaggningsgränsen om 5 % den 26 april 2022.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 3 838 758 570.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:

 

Andel aktier och röster
(delsumma A)

Andel aktier och röster
via finansiella instrument
(delsumma B)

Total andel (A + B)

Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes

5,07 %

0,09 %

5,17 %

Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)

4,99 %

0,09 %

5,09 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag
ISIN-kod (om möjligt)

Antal aktier och röster

Andel aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI4000297767

 

194 792 661

 

5,07 %

DELSUMMA A

194 792 661

5,07 %

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrument

Förfallodag

Utövande-/
konverteringsperiod

Fysisk eller
kontant avveckling

Antal aktier
och röster

Andel aktier
och röster

American
Depository
Receipt
(US65558R1095)

fysisk

1 378 723

0,03 %

Utlånade värdepapper

fysisk

2 024 288

0,05%

CFD

kontant

379 026

0,00 %

 

 

 

DELSUMMA B

3 782 037

0,09 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

Namn

Andel aktier
och röster

Andel aktier
och röster via
finansiella instrument

Total andel

BlackRock Japan Co., Ltd.

 

 

Under 5 %

BlackRock Investment Management, LLC

 

 

Under 5 %

BlackRock Investment Management (UK) Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock International Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

 

 

Under 5 %

BlackRock Fund Advisors

 

 

Under 5 %

BlackRock Financial Management, Inc.

 

 

Under 5 %

BlackRock Asset Management North Asia Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock Asset Management Deutschland AG

 

 

Under 5 %

BlackRock Asset Management Canada Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock Advisors, LLC

 

 

Under 5 %

BlackRock Advisors (UK) Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock (Singapore) Limited

 

 

Under 5 %

Aperio Group, LLC

 

 

Under 5%

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 10.00 EET den 28 april 2022.


We are a universal bank with a 200-year history of supporting and growing the Nordic economies – enabling dreams and aspirations for a greater good. Every day, we work to support our customers’ financial development, delivering best-in-class omnichannel customer experiences and driving sustainable change. The Nordea share is listed on the Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen and Nasdaq Stockholm exchanges. Read more about us at nordea.com.