Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen (Sampo Abp)

Flaggningsanmälan | 2022-04-29 14:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
29 april 2022, kl 15.00 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 29 april 2022 mottagit en anmälan enligt vilken Sampo Abp:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp underskred flaggningsgränsen om 5 % den 29 april 2022.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 3 838 758 570.

Sampo Abp:s samlade innehav enligt anmälan:

 

Andel aktier och röster
(delsumma A)

Andel aktier och röster via finansiella instrument
(delsumma B)

Total andel
(A + B)

Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes

Under 5%

 

Under 5%

Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)

6,07%

 

6,07%

 

A: Aktier och röster 

 

Aktieserie/ 
aktieslag 

ISIN-kod (om möjligt) 

Antal aktier och röster 

Andel aktier och röster 

 

Direkt 

(VPML 9:5) 

Indirekt 

(VPML 9:6 och 9:7) 

Direkt 

(VPML 9:5) 

Indirekt 

(VPML 9:6 och 9:7) 

FI4000297767 

Under 5% 

 

Under 5% 

 

DELSUMMA A 

Under 5% 

 

Under 5% 

 


För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl.15.00 EET den 29 april 2022.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Nordea