Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea ogiltigförklarar återköpta aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-05-05 08:15

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Totalt antal rösträtter och kapital
5 maj 2022, kl. 9.15 EET

Nordea Bank Abp (”Nordea”) har idag ogiltigförklarat 49 243 777 egna aktier, som innehafts för kapitaloptimeringsändamål och förvärvats genom aktieåterköp, i enlighet med styrelsens beslut.

Ogiltigförklaringen av egna aktier registrerades hos det finska handelsregistret den 5 maj 2022. Efter ogiltigförklaringen uppgår det totala antalet aktier i Nordea till 3 789 514 793 och det totala antalet rösträtter kopplade till aktierna till 3 789 514 793.

Nordea innehar 1 523 726 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 075 662 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 9.15 EET den 5 maj 2022.Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.