Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue
rope haning on its last thread

Nordeas konjunkturrapport: Under press

Pressmeddelande | 2022-05-11 09:00

Skyhög inflation har fått centralbanker att byta fot och signalera kraftiga åtstramningar. Konjunkturen hänger på en skör tråd och vi står inför en ekonomisk prövning som är större än på länge.

 Räntekänsligheten är stor samtidigt som Riksbanken förväntas höja reporäntan med sammanlagt 1,25 procentenheter till i början av nästa år. Det fördubblar räntekostnaderna för många och får hushållen att hålla hårt i plånboken. Bostadspriserna faller med 10 procent från topp till botten och tillväxten i hushållens konsumtion stannar av. Bostadsbyggandet har redan toppat och minskar kraftigt nästa år. Trots offentliga investeringsbehov förblir därmed de totala investeringarna oförändrade. BNP-tillväxten stannar på mediokra 1 procent nästa år, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Heta ekonomier behöver kylas av och i den bästa av världar går vi in i en önskvärd avmattning nästa år. I ett sämre scenario tvingas centralbankerna ta i mer för att få bukt med inflationen. Risken för en djupare lågkonjunktur går inte att utesluta.

 Samtidigt är utgångsläget starkt och arbetsmarknaden är het i närtid. Hög inflation i kombination med brist på kompetens driver upp löneökningarna till närmare 4 procent 2023. Det är långt över de nivåer vi har sett de senaste åren, säger Annika Winsth.

Till hög inflation ska effekterna av krig och Kinas nedstängningar läggas. Inflationen förblir mycket hög i år, men faller tillbaka nästa år då global och svensk tillväxt mattas av.

 Flera centralbanker agerar framtungt och vi räknar med att Riksbanken höjer räntan vid varje räntebesked till februari nästa år, säger Annika Winsth.

Sverige, nyckeltal

2019

2020

2021

2022P

2023P

BNP, %

2,0

-2,9

4,8

3,0

0,8

BNP, kalenderkorrigerad, %

2,0

-3,2

4,7

3,0

1,0

Arbetslöshet (AF), %

7,0

8,5

7,9

6,8

6,5

Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %

1,7

0,5

2,4

5,8

2,5

Löner, %

2,6

2,1

2,7

2,8

3,8

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Viktor Janrik, presskommunikatör, 073 867 18 40

Economic Outlook
Pressmeddelanden

Anmäl dig till vårt webbinarium 11 maj

Anmäl dig till vårt webbinarium den 11 maj i samband med publiceringen av nya Nordea Economic Outlook. Chefekonom Annika Winsth samt chefsanalytikerna Torbjörn Isaksson och Susanne Spector lyfter de ekonomiska frågeställningar som är i fokus i Sverige och globalt.

Datum: 11 maj 2022
Tid: 14:00 CET
Längd: 30 minuter plus frågestund
Språk: svenska

Anmäl dig till webbinariet