Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Förändringar i Nordea Bank Abp:s innehav av egna aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-05-12 17:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
12 maj 2022, kl. 18.00 EET

Nordea Bank Abp (”Nordea”) har idag överlåtit totalt 2 011 egna aktier, som innehades av bolaget, utan vederlag till deltagare i Nordeas program för rörliga ersättningar.

Utifrån styrelsens beslut som meddelades den 24 mars 2022 har Nordea överlåtit 2 011 egna aktier, som innehades av bolaget, för att fullgöra sina åtaganden gentemot deltagarna i Nordeas program för rörliga ersättningar.

Efter överlåtelsen innehar Nordea 11 482 431 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 40 575 9178
Group Communication, +358 104 168 023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18.00 EET den 12 maj 2022.