Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

ECB godkänner Nordeas ansökan om aktieåterköp

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-07-08 13:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
8 juli 2022, kl. 14:30 EET

Nordea har erhållit godkännande från Europeiska centralbanken (ECB) avseende ytterligare återköp av aktier till ett värde av 1,5 md euro.

Nordeas ansökan om ytterligare återköp av egna aktier upp till ett värde av 1,5 md euro har godkänts av ECB. Ett återköpsprogram väntas starta efter publiceringen av halvårsrapporten för 2022 som sker den 18 juli. Ett återköpsprogram på 1,5 md euro skulle motsvara en minskning av koncernens kärnprimärkapitalrelation med 95 punkter.

Nordea verkställer en effektiv kapitalstruktur och fortsätter att dela ut överskottskapital till aktieägarna i framtiden, i linje med sin kapital- och utdelningspolicy.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com
 
Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl.
 14:30 EET den 8 juli 2022.
 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.