Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle
Economic Outlook 3 2022

Nordeas konjunkturrapport: Skruvarna dras åt

Pressmeddelande | 2022-09-07 09:00

Energikrisen sätter euroområdet i chock samtidigt som centralbankerna höjer räntan i snabb takt för att dämpa skyhög inflation. Hushåll och företag kastas ut på en ny spelplan med väsentligt ändrade förutsättningar. Skruvarna dras åt alltmer.

- Konjunkturen viker på bred front när kostnaderna stiger och de finansiella förhållandena stramas åt. Svensk BNP faller med 0,5 procent nästa år och BNP-tillväxten stannar på svaga 1,0 procent 2024, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Hushållen spelar en nyckelroll i inhemsk efterfrågan och sätts på prov då i stort sett allt blir dyrare samtidigt som räntan höjs snabbt. En stark arbetsmarknad i utgångsläget agerar krockkudde, men arbetslösheten bottnar nu och stiger med drygt en procentenhet under nästa år.

‑ Sammantaget pressas hushållen från i stort alla håll. Reallönerna faller i den snabbaste takten på minst 30 år samtidigt som bostadsmarknaden gungar. Hushållen blir försiktigare och den privata konsumtionen krymper nästa år, säger Annika Winsth.

Riksbanken höjer styrräntan snabbt under hösten till 2,25 procent och fortsätter upp till 2,50 procent i början av nästa år. Det är en mycket kraftig åtstramning på kort tid. Trots räntehöjningar förblir kronan svag.

‑ Osäkerheterna är många och svåra att förutse, både globalt och i den inhemska ekonomin. Dessvärre bidrar energikris, skyhög inflation och snabbt stigande räntor till att riskerna för en sämre utveckling överväger, säger Annika Winsth.

Sverige, nyckeltal

2020

2021

2022P

2023P

2024P

BNP, %

-2,2

5,1

3,0

-0,7

1,0

BNP, kalenderkorrigerad, %

-2,4

4,9

3,0

-0,5

1,0

Arbetslöshet (AKU), %

8,5

8,8

7,3

7,7

8,3

Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %

0,5

2,4

7,7

4,2

1,3

Löner, %

2,1

2,6

2,8

4,0

3,5

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Hugo Laigar, presskommunikatör, 073 574 58 08
 
Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Pressmeddelanden

Anmäl dig till webbinariet

Energipriserna ligger på rekordnivåer och bidrar till den högsta inflationen på 40 år. Centralbanker höjer styrräntorna i snabb takt samtidigt som konjunkturen tappar fart. En kall vinter riskerar att kasta Europa in i recession. Riskerna i den svenska ekonomin har blottats av Riksbankens räntehöjningar, men det finns även några ljusglimtar.

Anmäl dig till vårt webbinarium där chefekonom Annika Winsth  samt chefsanalytikerna Torbjörn Isaksson och Susanne Spector lyfter de ekonomiska frågeställningar som är i fokus i Sverige och omvärlden.

Datum: 7 september 2022
Tid: 14.00 CET
Längd: 30 minuter plus frågestund
Språk: svenska

Anmäl dig