Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea ogiltigförklarar återköpta aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-09-20 08:15

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Totalt antal rösträtter och kapital
20 september 2022, kl. 9.15 EET

Nordea har idag ogiltigförklarat 21 299 414 egna aktier i enlighet med styrelsens beslut. Aktierna innehades för kapitaloptimeringsändamål och hade förvärvats genom aktieåterköp.

Efter ogiltigförklaringen uppgår det totala antalet aktier i Nordea till 3 714 243 282. Det totala antalet rösträtter kopplade till aktierna är 3 714 243 282.

Ogiltigförklaringen av egna aktier registrerades hos det finska handelsregistret den 20 september 2022.

Företaget innehar 4 193 954 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.15 EET den 20 september 2022.