Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea Regionala Utsikter: Prövningstid

Pressmeddelande | 2022-09-29 06:00

Höga elpriser och höjda räntor drar ner tillväxtutsikterna för samtliga regioner. Norrlandsregionen är den enda region som väntas växa under 2023. Samtidigt är utgångsläget starkt och i 15 av 21 län är antalet långtidsarbetslösa på de lägsta nivåerna på över två år. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter.

Skenande elpriser och snabbt stigande räntor tynger alla regioner. Hushållen pressas och den svaga kronan innebär högre kostnader för importerande företag. Osäkra utsikter i omvärlden påverkar också exportföretag. En del gynnas av den svaga kronan, men för de flesta är elpriserna en större huvudvärk.

– Bäst klarar sig Övre- och Mellersta Norrland nästa år som drar nytta av ett lägre elpris och stora gröna investeringar, samtidigt som en svag krona ger konkurrensfördelar för de exporterande företagen, säger Susanne Spector, chefsanalytiker Nordea.

Störst utmaningar möter Småland där elpriserna oroar och många småländska företag drabbas när hushållen håller hårdare i plånboken.

– Stigande räntor, fallande bostadspriser och hög inflation minskar konsumtionsutrymmet och samtliga storstadsregionerna väntas därför visa negativ tillväxt nästa år, säger Susanne Spector.

Sydsverige ser ut att klara sig förhållandevis bra trots sitt läge i elprisområde 4 på grund av lägre belåningsgrad, ett diversifierat näringsliv och att den svaga kronan ger draghjälp från danska konsumenter. Stockholm och Mälardalen däremot har rikets högst belånade hushåll och nedåtriskerna är stora.

Samtidigt är utgångsläget starkt och i nästan alla län är arbetslösheten den lägsta på minst tretton år. Dessutom är allt färre långtidsarbetslösa. I 15 av 21 län är antalet långtidsarbetslösa lägre än innan pandemin och i sju av länen har också antalet som varit arbetslösa i mer än två år fallit under prepandemiska nivåer.

– Den starka arbetsmarknaden är en viktig krockkudde för såväl hushåll som kommuner och fastighetsbolag. Att allt färre är långtidsarbetslösa visar också att en stark arbetsmarknad lokalt leder till jobb även för de som står längre från arbetsmarknaden, säger Susanne Spector.

 

 

Här kan du läsa hela rapporten.

 

För ytterligare information:
Susanne Spector, chefsanalytiker, tel. 010 157 16 25
Hugo Laigar, presskommunikatör, tel. 073 574 58 08


Om Regionala Utsikter

Regionala Utsikter är Nordeas regionala konjunkturrapport. Som enda prognosmakare gör Nordea regionala prognoser för hela Sverige. Prognosen fram till 2022 baseras på Nordeas senaste prognos för svensk ekonomi. Regionerna är indelade efter följande: Västsverige (Västra Götalands och Hallands län), Sydsverige (Skåne och Blekinge län), Småland och öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län), Stockholm (Stockholms län), Östra Mellansverige (Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län), Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län), Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län) samt Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län).

Documents

Pressmeddelanden