Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue
Woman using computer whilst sitting in cafe

Nordea Bank Abp:s finansiella rapporter 2023

Ordinarie bolagsstämma | 2022-10-17 09:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Finansiell kalender
17 oktober 2022, kl. 10.00 EET

Nordea Bank Abp:s finansiella rapporter 2023:

  • Bokslutskommuniké 2022, 2 februari 2023
  • Delårsrapport för första kvartalet 2023, 27 april 2023
  • Halvårsrapport för 2023, 17 juli 2023
  • Delårsrapport för tredje kvartalet 2023, 19 oktober 2023

Årsredovisningen samt kapital- och riskhanteringsrapporten för 2022 publiceras senast under vecka 9, 2023.

Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls den 23 mars 2023.

Avstämningsdag för eventuell ordinarie utdelning som beslutas av stämman gällande räkenskapsåret 2022 är den 27 mars 2023. Den tidigaste utbetalningsdagen för sådan utdelning är den 3 april 2023.

Nordea iakttar en tyst period som inleds den femte vardagen efter utgången av ett finansiellt kvartal och upphör när den finansiella rapporten för perioden i fråga har publicerats.

Du hittar Nordeas finansiella kalender på vår webbplats nordea.com.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 10.00 EET den 17 oktober 2022.