Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea ogiltigförklarar återköpta aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-12-21 08:15

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Totalt antal rösträtter och kapital
21 december 2022, kl. 9.15 EET

Nordea har idag ogiltigförklarat 21 622 906 egna aktier i enlighet med styrelsens beslut. Aktierna innehades för kapitaloptimeringsändamål och hade förvärvats genom aktieåterköp.

Efter ogiltigförklaringen uppgår det totala antalet aktier i Nordea till 3 654 281 296. Det totala antalet rösträtter kopplade till aktierna är 3 654 281 296.

Ogiltigförklaringen av egna aktier registrerades hos det finska handelsregistret den 21 december 2022.

Företaget innehar 2 261 000 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.15 EET den 21 december 2022.