Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Hester

Ledningens transaktioner | 2023-03-15 09:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
15 mars 2023, kl. 10.00 EET

Styrelseordförande Stephen Hester har förvärvat sammanlagt 36 000 aktier i Nordea Bank Abp enligt en anmälan i enlighet med marknadsmissbruksförordningen.

Anmälan om transaktioner i enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning:

Anmälningsskyldig
Namn: Hester, Stephen
Befattning: Styrelseledamot
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03

Anmälans karaktär: Första anmälan
Referensnummer: 27134/5/8

Transaktionsdatum: 2023-03-14
Handelsplats: BEUP
Typ av instrument: Aktie
ISIN: FI4000297767
Transaktionstyp: Förvärv

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 2 100               Enhetspris: 10,829 EUR
(2): Volym: 19                    Enhetspris: 10,829 EUR
(3): Volym: 822                  Enhetspris: 10,836 EUR

Aggregerad transaktionsinformation
(3): Volym: 2 941               Viktat snittpris: 10,83096 EUR

Transaktionsdatum: 2023-03-14
Handelsplats: CEUX
Typ av instrument: Aktie
ISIN: FI4000297767
Transaktionstyp: Förvärv

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 27                    Enhetspris: 10,832 EUR
(2): Volym: 376                  Enhetspris: 10,832 EUR
(3): Volym: 374                  Enhetspris: 10,832 EUR
(4): Volym: 1 284               Enhetspris: 10,834 EUR
(5): Volym: 374                  Enhetspris: 10,834 EUR
(6): Volym: 2 200               Enhetspris: 10,834 EUR
(7): Volym: 1 284               Enhetspris: 10,836 EUR
(8): Volym: 1 284               Enhetspris: 10,836 EUR
(9): Volym: 1 284               Enhetspris: 10,836 EUR
(10): Volym: 1 284             Enhetspris: 10,836 EUR
(11): Volym: 856              Enhetspris: 10,838 EUR
(12): Volym: 860              Enhetspris: 10,836 EUR
(13): Volym: 1 811           Enhetspris: 10,836 EUR

Aggregerad transaktionsinformation
(13): Volym: 13 298         Viktat snittpris: 10,83531 EUR

Transaktionsdatum: 2023-03-14
Handelsplats: XHEL
Typ av instrument: Aktie
ISIN: FI4000297767
Transaktionstyp: Förvärv

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 788                Enhetspris: 10,832 EUR
(2): Volym: 343             Enhetspris: 10,832 EUR

(3): Volym: 613             Enhetspris: 10,834 EUR

(4): Volym: 614                Enhetspris: 10,834 EUR
(5): Volym: 304                Enhetspris: 10,834 EUR
(6): Volym: 3 263             Enhetspris: 10,834 EUR

(7): Volym: 408                Enhetspris: 10,834 EUR
(8): Volym: 833                Enhetspris: 10,834 EUR

(9): Volym: 241                Enhetspris: 10,834 EUR

(10): Volym: 329              Enhetspris: 10,836 EUR
(11): Volym: 884             Enhetspris: 10,836 EUR
(12): Volym: 758              Enhetspris: 10,836 EUR

(13): Volym: 580              Enhetspris: 10,836 EUR
(14): Volym: 600             Enhetspris: 10,836 EUR
(15): Volym: 339              Enhetspris: 10,836 EUR

(16): Volym: 437              Enhetspris: 10,836 EUR
(17): Volym: 614              Enhetspris: 10,836 EUR
(18): Volym: 254              Enhetspris: 10,838 EUR

(19): Volym: 792              Enhetspris: 10,838 EUR
(20): Volym: 268             Enhetspris: 10,838 EUR
(21): Volym: 1 598           Enhetspris: 10,836 EUR

(22): Volym: 1 100           Enhetspris: 10,836 EUR

Aggregerad transaktionsinformation
(22): Volym: 15 960         Viktat snittpris: 10,83509 EUR

Transaktionsdatum: 2023-03-14
Handelsplats: TQEX
Typ av instrument: Aktie
ISIN: FI4000297767
Transaktionstyp: Förvärv

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 245                Enhetspris: 10,834 EUR
(2): Volym: 1 738             Enhetspris: 10,836 EUR

(3): Volym: 246                Enhetspris: 10,836 EUR

(4): Volym: 1 197             Enhetspris: 10,836 EUR

Aggregerad transaktionsinformation
(4): Volym: 3 426           Viktat snittpris: 10,83586 EUR

 

Transaktionsdatum: 2023-03-14
Handelsplats: AQEU
Typ av instrument: Aktie
ISIN: FI4000297767
Transaktionstyp: Förvärv

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 375  Enhetspris: 10,838 EUR

Aggregerad transaktionsinformation
(1): Volym: 375               Viktat snittpris: 10,838 EUR

 

För ytterligare information:

Susanna Aarnio-Halme, Chief Communicator, +358 10 416 8023

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.00 EET den 15 mars 2023.
 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.