Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea slutför tredje programmet för återköp av aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-03-17 12:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
17 mars 2023, kl.13.00 EET

Nordea har nu slutfört sitt tredje program för återköp av egna aktier som tillkännagavs i juli 2022. Under perioden 20 juli 2022 till 16 mars 2023 återköpte Nordea 150 069 276 egna aktier (FI4000297767) till ett genomsnittligt pris per aktie på 9,99 euro.

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea återköp av aktier till ett värde av upp till 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av den ordinarie bolagsstämman 2022. Syftet med aktieåterköp är att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och generera en hållbar avkastning till aktieägarna genom att minska Nordeas överskottskapital. Sedan det första återköpsprogrammet inleddes i oktober 2021 har Nordea delat ut 4,5 md euro till sina aktieägare genom att återköpa omkring 447 miljoner aktier till ett genomsnittligt pris per aktie på 10,05 euro.

Nordea återköpte aktierna genom offentlig handel på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav (riktade återköp). De återköpta aktierna ogiltigförklarades månadsvis.

Återköpen i det tredje programmet minskade bolagets fria egna kapital med 1,5 md euro. Nordea innehar nu 24 602 431 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Den 3 mars 2023 meddelade Nordea att godkännande hade erhållits från Europeiska centralbanken avseende ytterligare återköp av aktier till ett värde av 1,0 md euro och ett nytt återköpsprogram väntas starta efter den ordinarie bolagsstämman 2023.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 13.00 EET den 17 mars 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.