Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordeas kapitalkrav för systemrisk höjs från 1 april 2024

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-03-30 08:45

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
30 mars 2023, kl. 9.45 EET

Nordeas kärnprimärkapitalkrav höjs med 100 punkter efter finska Finansinspektionens beslut att införa en systemriskbuffert på 1,0 procent för banker i Finland. Beslutet träder i kraft den 1 april 2024 och förväntas inte påverka Nordeas planer att återföra kapital till aktieägarna.

Som finska Finansinspektionen meddelade i sitt makrotillsynsbeslut i december 2022 förberedde sig Finansinspektionens direktion för att besluta om införandet av en systemriskbuffert under första kvartalet 2023. Den 30 mars 2023 publicerade finska Finansinspektionen sitt beslut att införa en systemriskbuffert på 1,0 procent för banker i Finland och att bufferten ska bestå av kärnprimärkapital.

Beslutet träder i kraft den 1 april 2024 och kommer, tillsammans med redan beslutade ändringar av makrotillsynsbuffertar, att höja Nordeas kärnprimärkapitalkrav till cirka 13,0 procent per detta datum. Det innebär att kärnprimärkapitalkravet ligger i linje med tidigare förväntningar.

Justerat proforma för minskningen i samband med återköp av aktier som nyligen godkändes av Europeiska centralbanken (ECB) och omräkningen efter införandet av IFRS 17, uppgick Nordeas kärnprimärkapitalrelation i slutet av fjärde kvartalet 2022 till 15,7 procent, vilket var 2,7 procentenheter över det höjda kapitalkravet som träder i kraft den 1 april 2024.

Nordea har en tydlig kapital- och utdelningspolicy som innefattar att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och generera en hållbar avkastning till nytta för alla aktieägare. Beslutet förväntas inte påverka Nordeas planer att återföra kapital till aktieägarna som tidigare meddelats.

Den 3 mars 2023 meddelade Nordea att godkännande hade erhållits från ECB avseende ytterligare återköp av aktier till ett värde av 1,0 md euro. Styrelsen kommer att besluta om initiering av återköpsprogrammet i samband med publiceringen av Nordeas delårsrapport för första kvartalet den 27 april 2023.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.45 EET
den 30 mars 2023.