Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank Abp, flaggningsanmälan: BlackRock, Inc:s aktieinnehav når flaggningsgränsen på 5 procent

Flaggningsanmälan | 2023-08-09 16:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
9 augusti 2023, kl 17.00 EET

Nordea Bank Abp mottog den 9 augusti 2023 en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp har nått flaggningsgränsen på 5 procent. Anmälan gjordes i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) och flaggningsgränsen nåddes den 8 augusti 2023.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 3 579 380 628.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:

Andel aktier och röster
(delsumma A)

Andel aktier och röster
via finansiella instrument
(delsumma B)

Total andel (A + B)

Andel efter det att flaggningsgränsen underskreds, nåddes eller överskreds

5,00 %

0,14 %

5,14 %

Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)

4,98 %

0,14 %

5,13 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen överskreds, nåddes eller underskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag
ISIN-kod
(om möjligt)

Antal aktier och röster

Andel aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI4000297767

 

179 086 369

 

5,00 %

DELSUMMA A

179 086 369

5,00 %

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrument

Förfallodag

Utövande-/
konverteringsperiod

Fysisk eller
kontant avveckling

Antal aktier
och röster

Andel aktier
och röster

American
Depository
Receipt
(US65558R1095)

fysisk

1 769 434

0,04 %

Utlånade värdepapper

fysisk

1 968 230

0,05 %

CFD

kontant

1 429 144

0,03 %

 

 

 

DELSUMMA B

5 166 808

0,14 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

Namn

Andel aktier
och röster

Andel aktier
och röster via
finansiella instrument

Total andel

BlackRock Japan Co., Ltd.

 

 

Under 5 %

BlackRock Investment Management, LLC

 

 

Under 5 %

BlackRock Investment Management (UK) Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock International Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

 

 

Under 5 %

BlackRock Fund Advisors

 

 

Under 5 %

BlackRock Financial Management, Inc.

 

 

Under 5 %

BlackRock Asset Management North Asia Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock Asset Management Deutschland AG

 

 

Under 5 %

BlackRock Asset Management Canada Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock Advisors, LLC

 

 

Under 5 %

BlackRock Advisors (UK) Limited

 

 

Under 5 %

BlackRock (Singapore) Limited

 

 

Under 5 %

Aperio Group, LLC

 

 

Under 5%

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 17.00 EET den 9 augusti 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.