Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nomineringsrådets sammansättning i Nordea

Ordinarie bolagsstämma | 2023-09-29 13:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
29 september 2023 kl. 14.00 EET

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp har utsetts. Nomineringsrådet består av styrelseordförande och representanter från de röstmässigt fyra största aktieägarna i bolaget den 31 augusti som önskar delta i nomineringsrådets arbete.

Nomineringsrådets sammansättning:

  • Niko Pakalén, partner, Cevian Capital
  • Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden
  • Daniel Kristiansson, specialist, bolagsstyrning och förvaltning, Alecta
  • Timo Sallinen, placeringsdirektör, Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma
  • Stephen Hester, styrelseordförande i Nordea Bank Abp.

Nomineringsrådet utsåg vid sitt första sammanträde Niko Pakalén till nomineringsrådets ordförande.

Baserat på de registrerade aktieinnehaven per den 31 augusti 2023, representerade de utsedda aktieägarna tillsammans 12 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Nordeas ordinarie bolagsstämma har inrättat ett nomineringsråd som ansvarar för att ta fram förslag till bolagsstämman på val av och ersättning till styrelseordförande och styrelseledamöter samt utföra nomineringsrådets övriga uppgifter enligt arbetsordningen. Nomineringsrådet inrättas årligen och består av de röstmässigt fyra största aktieägarna som önskar delta, samt bolagets styrelseordförande. Nomineringsrådet har mandat att fortsätta sitt arbete tills ett nytt nomineringsråd har utsetts.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 14.00 EET den 29 september 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.