Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Ny kommittéordförande och ny medarbetarrepresentant utsedda till Nordeas styrelse

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-09-29 08:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Ändring av styrelse/ledning/revisor
den 29 september 2023 kl. 9.30 EET

Birger Steen har avgått som ordförande för drifts- och hållbarhetskommittén (BOSC) och fortsätter som ordinarie ledamot. Kjersti Wiklund, som idag är ledamot i kommittén, har utsetts till ny ordförande. Arbetstagarna i Nordeakoncernen har utsett Kasper Skovgaard Pedersen till ordinarie styrelseledamot fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Dorrit Groth Brandt, ordinarie styrelseledamot utsedd av arbetstagarna i Nordeakoncernen, har avgått från styrelsen.

Efter sin avgång som ordförande för drift- och underhållskommittén fortsätter Birger Steen som ordinarie kommittledamot. Kjersti Wiklund har varit ledamot i drifts- och underhållskommittén sedan 24 mars 2022.

Den nya medarbetarrepresentanten i styrelsen, Kasper Skovgaard Pedersen, har arbetat i Nordea i nära 14 år, senast som kreditanalytiker. Idag är han styrelseledamot i Finansforbundet i Nordea. Han är oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp:s största aktieägare men eftersom han är anställd av Nordea Bank Abp är han inte oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp, enligt finsk kod för bolagsstyrning. Berörd myndighet har ännu inte godkänt Kasper Skovgaard Pedersen.

Utöver de styrelseledamöter som valdes av den ordinarie bolagsstämman 2023, har styrelsen tre ordinarie ledamöter och en suppleant som utsetts av arbetstagarna i Nordeakoncernen: Gerhard Olsson, Hans Christian Riise, Kasper Skovgaard Pedersen och Joanna Koskinen (suppleant).

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 40 575 9178
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com).

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.30 EET den 29 september 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.