Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea ogiltigförklarar återköpta aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-11-17 08:15

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Totalt antal rösträtter och kapital
17 november 2023, kl. 9.15 EET

Nordea har idag ogiltigförklarat 13 500 394 egna aktier i enlighet med styrelsens beslut. Aktierna innehades för kapitaloptimeringsändamål och hade förvärvats genom aktieåterköp.

Efter ogiltigförklaringen uppgår det totala antalet aktier i Nordea till 3 535 389 326. Det totala antalet rösträtter kopplade till aktierna är 3 535 389 326.

Ogiltigförklaringen av egna aktier registrerades hos det finska handelsregistret den 17 november 2023.

Företaget innehar 588 029 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, tillförordnad chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.15 EET den 17 november 2023.

Nordea