Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle
Woman walking up stairs

Sex av tio kvinnor har drömt om att starta eget företag – privatekonomi största hindret

Pressmeddelande | 2023-11-29 06:00

Sex av tio (58 procent) kvinnor har någon gång drömt om eller funderat på att starta eget företag. Som hinder uppger nästan hälften (48 procent) privatekonomiska skäl och 45 procent rädsla för att misslyckas. I den yngre åldersgruppen kvinnor 18-29 år, uppger nästan tre av fem (57 procent) rädsla för att misslyckas som ett hinder. Det visar Nordeas nya undersökning om kvinnor och företagande som Kantar Sifo genomfört.

Undersökningen visar att det är knappt en av tio kvinnor (8 procent) som driver ett eget företag. I den yngre åldersgruppen kvinnor 18-29 år är det endast en av tjugo (fem procent) kvinnor som driver eget företag.

Mindre än en tredjedel av svenska företag drivs idag av kvinnor, en andel som har legat relativt konstant de senaste decennierna. 

Undersökningen visar dock att en majoritet av svenska kvinnor någon gång drömt om att starta eget företag. Kvinnor i den yngre åldersgruppen, 18-29 år, har i högre utsträckning (71 procent) än de äldre någon gång drömt om att starta eget företag. En tiondel (10 procent) drömmer eller funderar ofta eller hela tiden på att starta ett eget företag.

– Att kvinnor är underrepresenterade i företagssverige innebär att det finns en outnyttjad potential men det är också en jämställdhetsfråga. Det handlar om ägande och inflytande. Det är positivt att så många kvinnor faktiskt drömmer om eller funderar på att starta eget företag, säger Lotta Bourgoin, vice chef för företagsaffären på Nordea.

Som hinder för att starta företag uppger nästan hälften (48 procent) privatekonomiska skäl och 45 procent rädsla för att misslyckas. Även krångliga regler (25 procent) och svårigheter med finansiering (19 procent) uppges som hinder.

– Vi måste hitta sätt att överbrygga dessa hinder. Näringslivet och det offentliga behöver kroka arm för att få fler kvinnor att våga starta företag.

För de kvinnor som trots allt driver eget företag är lönsamhet (32 procent) och krångliga regler (23 procent) de främsta begränsningarna i deras företagande.

Nordeas undersökning visar också att åtta av tio (81 procent) kvinnliga företagare inte har använt sig av extern finansiering för att driva sitt företag. Av de som använt extern finansiering uppger 45 procent att de nyttjat banklån och 14 procent att de fått finansiering av familj/vänner.

– Vi ser att kvinnor ofta startar företag som är mer småskaliga, men som ofta snabbt genererar intäkter. Vissa av dessa företag har dock en stor potential att växa och skala upp. Där skulle det vara bra att kvinnor hade en bred palett av finansiering i åtanke, kanske inte bara banklån utan ibland också riskkapital, avslutar Lotta Bourgoin.

En av tre kvinnliga företagare (35 procent) har under de senaste 12 månaderna funderat på att avveckla sitt företag. Över hälften av dessa (52 procent) anger dålig lönsamhet som anledning och 14 procent anger krångliga regler.

Läs mer om kvinnor och företagande och ta del av hela undersökningen nedan.  

Om undersökningen: 

Undersökningen är genomförd den 24 – 31 oktober 2023 i Kantar Sifos riksrepresentativa onlinepanel. Undersökningen genomfördes bland 1 048 kvinnor 18-65 år i allmänheten och 345 kvinnor 18-65 år som driver ett eget företag. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.  
 
För ytterligare information: 

Lotta Bourgoin, vice chef för företagsaffären, tel. 077-140 10 60

Henrik Devell, pressansvarig, tel. 073-574 59 58 

 

 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents

Nordea
Pressmeddelanden