Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 13.12.2023

2023-12-13 21:30

Nordea Bank Ab
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 13.12.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 13.12.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

49 578

10,80

535 338,29

CEUX

98 987

10,81

1 069 584,98

XSTO

51 342

10,79

554 148,01

XCSE

9 768

10,81

105 545,00

Summa

209 675

10,80

2 264 616,28

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,2760 och DKK till EUR 7,4551
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 6 822 933 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, tillförordnad chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents