Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 16.01.2024

2024-01-16 21:30

Nordea Bank Ab
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 16.01.2024 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 16.01.2024 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

276 984

11,08

3 069 619,78

CEUX

667 384

11,08

7 395 132,83

XSTO

346 581

11,08

3 839 612,38

XCSE

67 351

11,08

746 397,73

Summa

1 358 300

11,08

15 050 762,71

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3327 och DKK till EUR 7,4580
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 938 840 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents