Anja Hannerz

Nordea är mer än halvvägs till utsläppsmålet för 2030

Pressmeddelande | 2024-03-07 08:00

Nordea fortsätter att göra stora framsteg mot målen att minska utsläppen från sina utlånings- och investeringsportföljer. I absoluta tal har utsläppen från utlåningsportföljen minskat med hela 29 procent jämfört med 2019.

Nordea har åtagit sig att bli en bank med nettonollutsläpp senast år 2050. För att nå detta mål har Nordea satt upp ett delmål till 2030, nämligen att minska koldioxidutsläppen från utlåningen, som uppgår till 324 md euro, och investeringarna, som uppgår till 378 md euro, med 40–50 procent jämfört med 2019. De senaste siffrorna visar fortsatt stora framsteg under 2023, exempelvis har de finansierade utsläppen minskat med 29 procent i utlåningsportföljen.

”Dessa framsteg visar att vi menar allvar med vårt åtagande att minska utsläppen och att våra kunder också vill bidra positivt till samhället. Vår roll är att stötta våra kunder i deras omställning och visa på fördelarna med hållbara affärsmodeller”, säger Anja Hannerz, chef för Nordea Group Sustainability.

Stark tillväxt för ESG-placeringar

Allt fler Nordeakunder väljer hållbara placeringsprodukter, vilket innebär att andelen hållbara placeringar ökar i våra portföljer. Upp till 69 procent av förvaltat kapital under 2023 var kategoriserat som ESG-placeringar. Det innebär att hänsyn till aspekter som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning ingår i fondförvaltningen i tillägg till de traditionella investeringskriterierna. Med andra ord uppfyller nu den större delen av Nordeas förvaltade kapital kraven i SFDR-artiklarna 8 och 9, och företagen som vi investerar i måste förbinda sig att anpassa sin verksamhet till Parisavtalets klimatmål.

”Man ska definitivt ha ett långsiktigt perspektiv när man sparar hållbart. På kort sikt kan avkastningen variera, men vi anser att fokus på hållbarhet är en vinnande strategi i det långa loppet. Genom att styra kapital till hållbara och ansvarsfulla projekt kan vi få pengarna att jobba för samhällets omställning. Det finns också studier som visar att det blir lättare att hantera finansiella risker och anseenderisker med en hållbar affärsmodell”, säger Anja Hannerz.

Nordeas höga ambitioner uppmärksammas också externt i olika listor. Till exempel kvalade Nordea återigen in bland de 100 mest hållbara företagen i världen enligt den senaste årliga rankningen från media- och analysföretaget Corporate Knights, vilket också placerade oss bland de sex mest hållbara bankerna i rapporten.

Nordea går nu in i nästa fas i klimatarbetet inom bilfinansiering och billeasing. Vägtransporter är avgörande för att uppnå nettonollutsläpp. I februari 2024 fastställde vi därför ett utsläppsmål för finansiering av personbilar och skåpbilar som ska hjälpa våra kunder att köpa bilar med lägre utsläpp.

För ytterligare information:

Annie Edwards, presskommunikatör, +46 72 146 09 65

 
Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Nordea
Pressmeddelanden