Information om Legal Entity Identifier (LEI)

Handlar du med derivat, valutor, obligationer, aktier, börshandlade fonder eller andra finansiella instrument på en handelsplats?

EU har infört en ny uppsättning regler för att säkerställa att parter som handlar med finansiella instrument går att identifiera. Om du saknar LEI-kod, kommer du inte att kunna handla med de flesta av de vanligaste finansiella instrumenten inom EU. Det kan låta krångligt, men att skaffa en LEI-kod är enkelt. Vi har sammanställt en guide som beskriver hur du gör för att få en LEI-kod, så att du kan fortsätta handla.

Vad måste du göra?

 1. Skaffa en LEI-kod från någon av de officiella utfärdarna av LEI-koder.
 2. Skicka din LEI-kod till Nordea.
 3. När du har fått ett godkännande från Nordea kan du handla med aktier, obligationer och börshandlade fonder, som vanligt.

Skaffa LEI-koden i god tid – minska dina affärsrisker och bidra till transparens på finansmarknaden

Skicka din LEI-kod

  Produkt översikt

  Produkt  LEI behövs
  Noterade aktier Ja
  Onoterade aktier Nej
  Noterade obligationer Ja
  Onoterade obligationer Onoterade obligationer
  Strukturerade produkter Ja (1)
  Företagscertifikat Nej
  Kommuncertifikat Nej
  FX Spot Nej
  FX Forward Beroende på (2)
  FX Swap Ja
  FX Forward with time option Beroende på (3)
  FX Options Ja
  ETFs Ja
  Icke börshandlade fondandelar (icke ETFs) Nej
  Räntederivat Ja
  Räntekorridor (collar) Nej
  Räntetak (caps) Nej
  Kapitalförsäkring Nej


  1) Då kund köper strukturerade produkter på börs eller vid nyemssion krävs LEI-kod. Om kund innehar strukturerad produkt och avser hålla den till förfall, krävs ingen LEI-kod.

  2) LEI-kod krävs inte så länge handel sker av en icke-finansiell motpart, om produkten används för att hantera risk och inte handlas på en MTF-platform (Exempelvis Bloomberg, 360T, FX-all). LEI-kod krävs inte heller för att ändra förfallodag på en befintlig utestående termin.

  3) LEI-kod krävs inte så länge handel sker av en icke-finansiell motpart, om produkten används för att hantera risk och inte handlas på en MTF-platform (Exempelvis Bloomberg, 360T, FX-all). LEI-kod krävs inte heller för att ändra förfallodag på en befintlig utestående termin.

   

  Behöver du skicka in koder för fler än ett företag?

  Om du har LEI-koder för flera företag kan du använda vårt Excel-blad.

  Excel-filen innehåller instruktioner om hur du fyller i den. När du har fyllt i LEI-koderna i Excel-filen skickar du den till LEI [at] nordea.com

  Ladda ner Excel-blad för att skicka in flera LEI-koder
   

  We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

  Click here to update your consent
   

  LEI står för ”Legal Entity Identifier” och är en 20-siffrig, alfanumerisk kod som gör det möjligt att entydigt identifiera företag som handlar på globala finansiella marknader. LEI-koden är utformad för att ge ett globalt datareferenssystem där varje juridisk person eller enhet som är part i en finansiell transaktion – oavsett hemvist – kan identifieras unikt.

  2011, efter finanskrisen, uppmanade G20-länderna FSB (Financial Stability Board) att ta fram rekommendationer för utformning av en global Legal Entity Identifier (LEI) och ett system för att administrera detta. Detta ledde till utvecklingen av det globala LEI-systemet, som nu – genom utfärdandet av LEI-koder – möjliggör globalt unik identifiering av alla juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner. FSB betonade att ett globalt införande av LEI-koder stöder ett antal ”finansiella stabilitetsmål” och även ger ”många fördelar i den privata sektorn”.

  LEI är ett referensnummer för att kunna identifiera företag som ägnar sig åt finansiella transaktioner, och det gäller över hela världen, på alla marknader och i alla jurisdiktioner. Varje juridisk person som på något sätt hanterar värdepapper (handel, flytt eller mottagande av finansiella instrument) inom ett fritt förvar, dvs vanlig Depå eller servicekonto/vp-konto behöver en LEI-kod. LEI-koden krävs för alla juridiska personer inom EU och som tillhör någon av dessa kategorier:

  • Alla som handlar med derivat (privatpersoner undantagna, även särskilda regler gällande enskild firma)
  • Alla som handlar med aktier eller räntepapper (privatpersoner undantagna)
  • Alla som ger ut aktier eller räntepapper, och alla som är noterade på en börs
  • Alla företag som står under en finansmyndighets tillsyn, inklusive närstående bolag, dotterbolag och holdingbolag.

  Du skaffar en LEI-kod genom att registrera dig hos en aktiv och godkänd LOU (Local Operating Unit). Det finns ca 30 LOU:er som ansvarar för att utfärda LEI-koder, validera information om juridiska personer och administrera LEI-koder för innehavarnas räkning.

  Registrerings- och administrationsavgiften bestäms av riktlinjerna från Financial Stability Board (FSB), och alla avgifter är självkostnadsbaserade. Registreringskostnaden är ungefär 100 euro och administrationskostnaden ungefär 100 euro per år och registrerad enhet.

  Du kan som Nordea-kund direkt ansöka om en LEI-kod från en utfärdare av LEI-koder eller via en förmedlare.

  Antalet aktiva och godkända Local Operating Unit (LOU) ökar snabbt. Den senast uppdaterade listan finns på Regulatory Oversight Committee (ROC): ROC-webbplatsen.

  För Nordea-kunder verksamma i den nordiska regionen går dessa utfärdare att använda:

  Nordea LEI Status

  Legal Entity Registered LEI
  Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03
  Nordea Hypoteksbank Plc 7437001LESKGLAEOEU84
  Nordea Hypotek AB (publ) 5493000K2HPWIF6MFO29
  Nordea Eiendomskreditt AS 549300TTWFTM3HRP0618
  Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S 529900CTPO9HC9D2CH74
  Nordea Livförsäkring Sverige AB 529900MUOVW4H06TQA34
  Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 5299005TCAEGOHRI6930
  Nordea Life Assurance Finland Ltd 529900K08EYX3I3MTH59
  Nordea Bank S.A. (Luxembourg) 549300HRD8DR1Q6K8X60

  Du hittar fler av Nordeas LEI koder här.

  Mer information om LEI

  Regulatory Oversight Committee (ROC)

  • ROC är en oberoende kommitté med fler än 70 globala regleringsorgan. ROC fastställer globala LEI-principer och godkänner LOU'er

  Central Operating Unit (COU)

  • COU är en icke vinstdrivande organisation som implementerar globala standarder och den gemensamma styrmodellen.

  Local Operating Unit (LOU)

  • LOU'er, lokala operativa enheter, godkänns av COU och får därmed tillstånd att erbjuda registring av LEI-koder för juridiska personer i deras respektive jurisdiktioner. Som en del av godkännandeprocessen måste varje LOU intyga överensstämmelse med de krav och skyldigheter som ROC fastställer. När detta har intygats tilldelas LOU-enheten statusen ”godkänd”, vilket innebär att alla medlemsländer i ROC har godkänt LOU-enheten som utfärdare av LEI-koder.

  LEI-koden är en 20-siffrig alfanumerisk kod som definieras i ISO-standard 17442. Kodens struktur:

  • Tecken 1–4: ett prefix som innehåller fyra tecken och är unikt för varje LOU.
  • Tecken 5–6: Två reserverade tecken, ställda till noll.
  • Tecken 7–18: Enhetsspecifik del av den kod som LOU:erna genererar och tilldelar specifikt, i enlighet med transparenta och väl avvägda tilldelningsprinciper
  • Tecken 19–20: Två kontrollsiffror, enligt beskrivningen i ISO 17442-standarden.

  *Det är inte meningen att LEI-koden ska ersätta befintliga, lokala identifierare (till exempel nationella företagsregistreringsnummer), men de kommer gradvis att bli den gällande standarden för global tillsynsrapportering. LEI-kodens struktur

  Ett LOU-godkännande är ROC:s godkännande om att LOU-enheten uppfyller sina krav och skyldigheter
  Registrerings- och administrationsavgiften bestäms av riktlinjerna från Financial Stability Board (FSB), och alla avgifter är självkostnadsbaserade.

  Antalet aktiva och godkända LOU:er ökar snabbt. Den senast uppdaterade listan finns på ROC-webbplatsen. 

  För Nordea-kunder verksamma i den nordiska regionen är för närvarande följande LOU:er aktiva:

  LEI-registreringen är en enkel procedur som utförs online och består av fem grundläggande steg:

  1. Skapa ett personligt konto hos en LOU
  2. Registrera företagsinformation
  3. Betala en faktura, som antingen skickas via e-post eller som fysisk faktura till den adress som du anger
  4. En verifieringsprocess startar när LOU-enheten har tagit emot betalningen
  5. LEI-koden tilldelas när verifieringen har slutförts

  LEI-kodernas egenskaper är desamma, oberoende av var koderna utfärdas. Ur ett EMIR-perspektiv är dock endast godkända LOU:er och deras registreringsombud giltiga.

  NordLEI (Sverige)
  Godkänt registreringsombud för GMEI Utility (webbportal som är tillgänglig på alla nordiska språk och accepterar betalningar i lokal valuta).
  Guide för LEI-registrering hos NordLEI

  WM-Datenservice
  Frågor och svar: https://www.wm-leiportal.org/f-a-q/?lang=en
  Ansök om en LEI: https://www.wm-leiportal.org/?lang=en – klicka på knappen ”APPLY” (”Ansök”) och följ instruktionerna.
  Denna ansökan utförs online och du måste registrera dig som användare innan du kan skicka formuläret.

  London Stock Exchange Group (LSEG)
  http://www.lseg.com/LEI
  Klicka på ”How to Request an LEI” (”Så här beställer du en LEI”). Denna ansökan utförs online och du måste registrera dig som användare innan du kan skicka formuläret.

  GMEI Utility
  https://www.gmeiutility.org/login.jsp
  Klicka på ”Don’t have an account yet?” (”Har du inget konto ännu?”), om det här är första gången som du använder systemet.
  Denna ansökan utförs online och du måste registrera dig som användare innan du kan skicka formuläret.

  Finska patentbyrån är godkänd och aktiv. Accepterar endast finska företag.
  https://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/leicodes.html
  Ladda ner, fyll i och underteckna formuläret enligt instruktionerna på hemsidan. Skicka det sedan till de adresser som anges.

  För en fullständig lista med godkända LOU:er, se GLEIF-webbplatsen

  Frågor och svar, publicerade av LOU:er

  För mer information, kontakta Nordea på LEI [at] nordea.com