Information om Legal Entity Identifier (LEI)

Handlar du med derivat, valutor, obligationer, aktier, börshandlade fonder eller andra finansiella instrument på en handelsplats?

EU har infört en ny uppsättning regler för att säkerställa att parter som handlar med finansiella instrument går att identifiera. Om du saknar LEI-kod, kommer du inte att kunna handla med de flesta av de vanligaste finansiella instrumenten inom EU. Det kan låta krångligt, men att skaffa en LEI-kod är enkelt. Vi har sammanställt en guide som beskriver hur du gör för att få en LEI-kod, så att du kan fortsätta handla.

Vad måste du göra?

  1. Skaffa en LEI-kod från någon av de officiella utfärdarna av LEI-koder.
  2. Skicka din LEI-kod till Nordea.
  3. När du har fått ett godkännande från Nordea kan du handla med aktier, obligationer och börshandlade fonder, som vanligt.

Skaffa LEI-koden i god tid – minska dina affärsrisker och bidra till transparens på finansmarknaden

Skicka din LEI-kod

Produkt översikt

Produkt  LEI behövs
Noterade aktier Ja
Onoterade aktier Nej
Noterade obligationer Ja
Onoterade obligationer Onoterade obligationer
Strukturerade produkter Ja (1)
Företagscertifikat Nej
Kommuncertifikat Nej
FX Spot Nej
FX Forward Beroende på (2)
FX Swap Ja
FX Forward with time option Beroende på (3)
FX Options Ja
ETFs Ja
Icke börshandlade fondandelar (icke ETFs) Nej
Räntederivat Ja
Räntekorridor (collar) Nej
Räntetak (caps) Nej
Kapitalförsäkring Ja


1) Då kund köper strukturerade produkter på börs eller vid nyemssion krävs LEI-kod. Om kund innehar strukturerad produkt och avser hålla den till förfall, krävs ingen LEI-kod.

2) LEI-kod krävs inte så länge handel sker av en icke-finansiell motpart, om produkten används för att hantera risk och inte handlas på en MTF-platform (Exempelvis Bloomberg, 360T, FX-all). LEI-kod krävs inte heller för att ändra förfallodag på en befintlig utestående termin.

3) LEI-kod krävs inte så länge handel sker av en icke-finansiell motpart, om produkten används för att hantera risk och inte handlas på en MTF-platform (Exempelvis Bloomberg, 360T, FX-all). LEI-kod krävs inte heller för att ändra förfallodag på en befintlig utestående termin.

 

Behöver du skicka in koder för fler än ett företag?

Om du har LEI-koder för flera företag kan du använda vårt Excel-blad.

Excel-filen innehåller instruktioner om hur du fyller i den. När du har fyllt i LEI-koderna i Excel-filen skickar du den till LEI [at] nordea.com (LEI[at]nordea[dot]com)

Ladda ner Excel-blad för att skicka in flera LEI-koder
 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

Nordea LEI Status

Legal Entity Registered LEI
Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03
Nordea Hypoteksbank Plc 7437001LESKGLAEOEU84
Nordea Hypotek AB (publ) 5493000K2HPWIF6MFO29
Nordea Eiendomskreditt AS 549300TTWFTM3HRP0618
Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S 529900CTPO9HC9D2CH74
Nordea Livförsäkring Sverige AB 529900MUOVW4H06TQA34
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 5299005TCAEGOHRI6930
Nordea Life Assurance Finland Ltd 529900K08EYX3I3MTH59
Nordea Bank S.A. (Luxembourg) 549300HRD8DR1Q6K8X60

Du hittar fler av Nordeas LEI koder här.

Mer information om LEI