Direktivet om marknader för finansiella instrument, ”MiFID”

Den 3 januari 2018 träder det uppdaterade regelverket ’Markets in Financial Instruments Directive’ (MiFID II) och Markets in Financial Instruments (MiFIR) i kraft. Det nya regelverket utgör en grundlig revidering och påbyggnad av det existerande regelverket MiFID (från 2007).

Regelefterlevnad av den nya regleringen är en förutsättning för att få bedriva investeringstjänster inom EU.

MiFID II påverkar huvudsakligen information som delas med kunder, produktstyrningsregler, ersättningar banken tar emot, orderutförande, transparensregler före och efter en transaktion, transaktionsrapportering och skyldigheter i samband med värdepappershandel.

Nordea hade redan en välutvecklad ’kundhanteringsstandard’ i de nordiska länderna men har likväl uppdaterat både procedurer och arbetssätt efter de nya reglerna. Reglerna gäller både företagskunder och privata kunder.

Nordea kommer sträva efter att:

  • Klassificera all våra kunder som tar emot investeringstjänster från oss;
  • Bedöma en tjänsts lämplighet för våra kunder;
  • Förse våra kunder med bästa möjliga orderutförande vid exekvering;
  • Förse våra kunder med en summering av vår intressekonfliktspolicy.

Nordea tillhandahåller en handelsplats i enlighet med MIFID II och kommer därför att lämna kvartalsvisa rapporter om kvaliteten i orderutförandet (RTS 27) 

Visar 20 av 40 resultat

Visar 20 av 40 resultat